Karcag

Fejes László Pál (1949-2019)

Mentőtiszt. Egy szívritmust figyelő készülék feltalálója. Mentős munkája során sokszor látta, hogy kórházba kerülés előtt az infarktusban meghaltak 86 százalékánál a súlyos ritmuszavar volt a felelős a keringés megállásáért. Ezt tapasztalván, tíz év elméleti munka után egy olyan rendszert dolgozott ki, amely lehetővé teszi a ritmuszavar előrejelzését. A találmány műszaki megvalósítója Györfi István villamosmérnök lett. A készülék 2000-ben az Újabb Találmányok Európai Bajnokságán Svájcban aranyérmet nyert. 

Kántor Sándor-dombormű (Karcag)

Kántor Sándor (1894-1989) születésének századik évfordulóján Karcag adott otthont az Alföldi Fazekas Triennálé rendezvényének. A jubileum tiszteletére emléktáblát állítottak a nevét viselő Fazekasház falán. A dombormű Györfi Lajos szobrászművész alkotása. 

Forrás:

Sárkányok kútja (Karcag)

A karcagi II. sz. Óvodai Intézmény Madarász Imre nevét vette fel. Ebből az alkalomól az óvoda udvarán egy csobogó díszkutat lepleztek le. 1995. május 25-én átadott alkotás Győrfi Sándor szobrászművész kompozíciója, amelyben mesebeli sárkányok és békák kaptak helyet. 

Forrás:

Sárosdy Judit: A megkeresztelt óvoda. Jászkun Krónika (1995.05.26.): 4.

Csendes Károly (1933-2009)

Csendes Károly Szolnokon született 1933. augusztus 14-án. okleveles közlekedési üzemmérnök, mérnök-tanár, szakfelügyelő
 
A család az ország két különböző vidékéről származott. Az édesapa, Csendes Károly református szabolcsi cipészmester legkisebb fia volt. Érettségi vizsga után a Nyíregyházi Felsőkereskedelmi Iskolán kapott oklevelet, majd Szolnokon helyezkedett el a mai Varga Katalin Gimnázium épületében működő postahivatalban.

1956-os emléktábla (Karcag)(2019)

2019 októberében avattak emléktáblát a karcagi református gimnáziumban az 1956-os forrdadalom és szabadságharc utáni megtorlásokban érintett egykori tanárok és diáktársak tiszteletére a Karcagi Öregdiákok Baráti köre kezdeményezésére.

Az iskolafenntartó egyházat képviselő Koncz Tibor esperes üdvözlőbeszéde, illetve Tóth Barna igazgatónak a tanintézetet bemutató szavai után Bihari László, a baráti kör titkára nyitotta meg az ünnepséget.

Tartalomátvétel