Karcag

Fekete Imre (1948-2012)

Fekete Imre 1948-ban született Kisújszálláson. Finommechanikai műszerész végzettséget szerzett, majd 1971 és 1985 között a METEFÉM ipari szövetkezetben műszerész szakoktatóként dolgozott.

Takács József (1921-2012)

Takács József 1921. december 12-én született Kisújszálláson. Napszámos szülei ötödik gyermekeként látta meg a napvilágot. Kisgyermekként már dolgozott. Libát őrzött, hogy segítse családját. Papp Lukács szűcsmester inasa lett. Négy év után 1939-ben szabadult fel.

Kele István (1881-1959)

Kele István Karcagon született 1881-ben.
1905-ben szentelték fel pappá. Emődön, Kenderesen, Dévaványán káplán, Miskolcon hitoktató káplán, majd Egerben kar káplán volt. 1909–1923 között az egri papnevelő intézet tanáraként szolgált. 1918–1923-ig az egri jogakadémián is tanított.

Rizner Lajos (1952-2013)

Rizner Lajos 1952. május 22-én született Kunhegyesen. A helyi Dózsa Úti Általános Iskola után a karcagi Gábor Áron Kereskedelmi Szakközépiskolában folytatta tanulmányait.

Kunmadarason kezdett el dolgozni, majd a kunhegyesi ÁFÉSZ alkalmazásában bolti eladó lett. hamarosan áruházvezető helyettesnek nevezték ki. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. 1994-ben indította el saját vállalkozását.

Hívő ember volt. A helyi katolikus Egyháztanács elnöki tisztjét is betöltötte.

Pap Béla emléktáblája (Karcag)

Pap Béla (1907-1957) református pap 1942-től haláláig a Karcag lelkipásztora volt. Az 1950-es évek elején püspöke és az Egyházügyi Hivatal intése ellenére is küzd a református iskoláért. Ezért koholt vádak alapján, 1942. előtt a református sajtóban megjelent írásai ürügyén. A váci börtönbe kerül. 1956-ban szabadult. A forradalmi légkörben püspöknek jelölik, amit nem fogad el. Mégis emiatt nem kap munkát a forradalom leverése után.

Magyar Imre Lajos emléktáblája (Karcag)

Magyar Imre Lajos (1879-1971)  kántortanító születésének 130. évfordulója alkalmából emeltek emléktáblát 2009-ben a karcagi Nagykun Református Általános Iskola épületében.

Forrás:

Kálvin János-dombormű (Karcag)

A karcagi Nagykun Református Általános Iskola kapuja mellett állította fel Kálvin János (1509-1564) keresztény tudó domborművét a Karcagi Református Egyházközség 2005-ben. 

Forrás:

A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola emlékkönyve. Karcag, 2016.

Simai János (1950-2016)

Simai János 1950.  január 10-én született Kunhegyesen. A középiskola elvégzése után a Kandó Kálmán Műszaki Főiskoán szerzett diplomát. Budapesten állt munkába, majd visszatért Kunhegyesre. A Kunság Népe Termelőszövetkezetben dolgozott. Egy rövidebb ideig a helyi szakmunkásképző intézetben is tanított. A Kun Népe Mezőgazdasági Zrt-ből vonult nyugdíjba.

Kántor Sándor Fazekasház (Karcag)

Kántos Sándor (1894-1989) lakóháza (Karcag, Erkel Ferenc u. 1. sz.) a 19. század végén épült egytraktusos vályogház. A nyeregtetős, náddal fedett épület udvari homlokzata előtt fából készült és váloyggal körbeépített, henger alakú ikeroszlops tornác húzódik. A gazdasági épületek pedig a lakóház mögött kaptak helyet.

Szabics Magdolna (1949-2014)

Szabics Magdolna 1949. július7-én született Karcagon. Középiskolásan kezdett el kosárlabdázni.

Tartalomátvétel