Kastélyok

Almásy-kastély (Kétpó)

A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy család tulajdonában volt a pusztapói birtok. A kastélyt (III. kerület 84.) Almásy Dénes emeltette a 19. század első felében. A historizálós és romantikus stílusjegyeket is magán viselő épület vadászkastélyként szolgált. A század második felében már a Herczfelder család tulajdonaként tünteti fel a III. katonai felmérés. A család 1938-ban a Szolnoki Cukorgyár Rt.-nek adta el a kastélyt,a mely bérgazdaságot működtetett Pusztapón.

Nemes-kastély (Kenderes-Bánhalma)

A bánhalmai kastély magját hídvégi és oltszemi gróf Nemes János építtette 1900 körül. A kápolna vasrácsán az 1901-es évszám és az NJ monogram napjainkban is látható. A századfordulón emelt épület egyszerű kialakítású, historizáló stílusjegyekkel épült. Gazdag, neobarokk architektúráját a pár évvel később végrehajtott átalakítás során nyerte el.

Horthy-kastély (Kenderes-Kakatpuszta)

A 18. század elején a roffi Borbély család már birtokos volt Kakatpusztán. 1804-ben Borbély Borbála bizáki Puky Simonnal kötött házassága révén a Puky család birtokába kerültz a napjainkban már nem látható egykori kúria. Nagybányai István 1827-ben vette el Puky Amáliát. Így Kakaktpuszta a Horthy família tulajdona lett. A mai kastélyt nagybányai Horthy Jenő építtette az 1930-as évek végén.

Horthy-kastély (Kenderes)

A kastély magját a nagykárolyi gróf Károlyi család emeltette a 18. század közepén a család itteni birtokrészét irányító gazdatiszt számára. A kúria a majorság központjaként szolgált. A Károlyi familía kenderesi birtokait 1778-ban átengedték a Haller-rokonságnak. Gróf Haller Antal kenderesi birtokát elzálogosította 1792-ben. Így a kúria dévaványai Halasy Márton tulajdonába került.

Schwarz-kastély (Fegyvernek-Szapárfalu)

A muraszombathi, széchyszigeti és szapári Szapáry József cs. kir. kamarás, udvari tanácsos Orczy Annával 1830-ban kötött házassága révén szerezte meg a Fegyvernek határában elterülő birtokok jelentős részét. Szapáry József mádosik fia, Iván 1871-ben eladta fegyverneki uradalmát korábbi bérlőjének, a Schwarz családnak, amelynek tagjai a 20. század elejére a település egyik leggazdagabb birtokosaivá váltak.

Tartalomátvétel