Kastélyok

Schwarz-kastély (Fegyvernek-Szapárfalu)

A muraszombathi, széchyszigeti és szapári Szapáry József cs. kir. kamarás, udvari tanácsos Orczy Annával 1830-ban kötött házassága révén szerezte meg a Fegyvernek határában elterülő birtokok jelentős részét. Szapáry József mádosik fia, Iván 1871-ben eladta fegyverneki uradalmát korábbi bérlőjének, a Schwarz családnak, amelynek tagjai a 20. század elejére a település egyik leggazdagabb birtokosaivá váltak.

Bíró-kastély (Örményes)

A nemesi származású Bíró család Fegyverneken és Örményesen is rendelkezett földbirtokkal és kúriával. Az örményesi kastélyépület magját a 20. század elején épült, amelynek architektúrája elsősorban szecessziós stílusjegyeket viselt amgán. A rezidencia főszárnyát az 1920-as években emeletetrépítéssel bővítették. Az emeleti erkély helyén eredetileg egy nyolcszögletes alaprajzú, pártázatos tornyocskákkal övezett, valamint szecessziós ívű oromzattal ellátott erkélyes középrész húzódott.

Rákóczi-vadászkastély (Rákóczifalva)

II. Rákóczi Ferenc fejedelem birtoka volt Varsány, ahol 1704 és 1706 között vadászkastélyt épített. A szabadságharc bukását követően a Kincstár elkobozta Rákóczi összes birtokát. 1721-ben Csernyánszky Ferenc főtisztviselő vásárolta meg a varsányi kastélyt, aki hamarosan a maróthi Paluska családnak adta tovább. A család egyik leszármazottja, Paluska Julainna fia, nagyményai gróf Koller Ferenc királyi személynök 1781-ben királyi adományként kapta meg a birtokot.

Orczy-kastély (Újszász)(1890)

A régi kastély eladása után Orczy Andor új rezidenciáját a Szarvas-ér és Szarvasmalom körüli ligeterdős területen emleltette. A kastélyt övező park tervszerű kiépítésére a 19-20. század fordulóján került sor. Orczy Zsuzsanna 1935-ben eladta a kastélyt az Isteni Megváltó Leányai apácarendnek, amely zárdát, valamint az idős apácák számára otthont és egészházat alakított ki az épületben.

Almásy-kastély (Törökszentmiklós)

Törökszentmiklós külterületén áll az Almásy-Geiger-kastély. Az Almásyak törökszentmiklósi kúriáját az 1848-as forradalmat követő örökváltság után átengedte a városnak. Gróf Almásy Imre Szenttamásra a család itteni birtokainak gazdasági központjában fogott építkezésbe. Első fázisban a kastély földszintes főszárnya és az ahhoz L-alakban kapcsolódó földszintes mellékszárny épült fel 1891-től. A belső munkálatok befejeztével a család 1893-ban költözött be a kastélyba. A kastélyt ekkor nyitott folyosó kötötte össze a mellékszárnnyal. Ez később beépítésre került.

Tartalomátvétel