Katonasírok

Szovjet katonasírok (Tiszaföldvár)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Haraszti-kripta (Szelevény)

Haraszti Tivadar földbirtokos 1904-ben kapott nemesi címet "szelevényi" előnévvel. A család a helység temetőjében építette fel sírboltját. A nemesi címerrel díszített kriptán külön tábla készült Haraszti (Haraszty) Károly tiszteletére, aki a Nagy Háború idején, 1915-ben hősi halált halt.

Nagy Richárd (1977-2004)

Nagy Richárd (1977-2004) posztumusz hadnagy a Magyar honvédség szerződéses katonájaként Irakban teljesített szolgálatot. Az MH Szállítózászlóalj ivóvizet szállító konvoját támadás érte Al-Hillah közelében 2004. június 17-én. Nagy Richárd, akkori szakaszvezető, a robbanás következtében szétrepülő repesz sebezte halálra. A hősi halált halt katonát szülőfalujában helyezték örök nyugalomra. A szertartáson Szabó Tamás dandár-tábornok, katolikus püspök szentelte meg Nagy Richárd nyughelyét, majd a díszszázad sortüze mellett helyezték a sírba a koporsót.

Temetői fakereszt (Jászberény)

A 2. világháború hősi halottainak nyughelyét a Szent Imre temetőben alakították ki. A temetést végző szovjet és román katonák az elhunytak adatait nem közölték, a hantok nem lettek névvel megjelölve. Az a hely, ahol 160 ismeretlen német katona nyugszik sokáig gondozatlanul állt. A Városvédő és Szépítő Egyesület 1992-ben a magyar és német halottak sírjai találkozásánál egy dombot emeltetett és egy fakeresztet állított: 1944-45. Anno 1992 felirattal.

Dinamit robbanás áldozatainak síremléke (Jászberény)

1887. július 4-én 10 óra 18 perckor a jászberényi honvéd lovas utásztanosztály gyakorlata alkalmával baleset történt. Elővigyázatlanul egy égő cigaretta esett az előkészített dinamitra, ami felrobbant. 13 katonát ölt meg a robbanás. Az áldozatokat a Fehértói temetőben temetették el. A legénységi állományúak közül nyolc közös sírban nyugszik. Kegyeletük jeléül bajtársaik 1890-ben állítottak síremléket tiszteletükre, melyen feltüntették a honvéd huszárok nevét is. A balesetben elhunyt Koller Károly, a 6. gyalog ezred főorvosa és Hübner Ottó a 7.

Tartalomátvétel