Kenderes

Vincze Pál

gőzmalmi ü. v. * 1888. Békés. A malomipart Alsópélen és Kisújszálláson tanulta, 1925 óta vezeti a Pádár-féle gőzmalmot, mely 1888-ban épült; 10 járatú, olajmalma is van. - Harcolt mint tüz. a szerb és orosz fronton. - Felesége: Pádár Margit, gyermekei: Pál és Irma.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Túri István

szövetkezeti ü. v. * 1889. Törökszentmiklós. Segéd volt Székelykeresztúron, Tiszafüreden, 1926 óta vezeti a Hangya szöv. kenderesi fiókját. - A 13. h. gy. e. kötelékében az orosz, román, olasz fronton harcolt. Bronz vit., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. - Gyermekei: István és Gizella.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szivák Zsigmond

cipész m. * 1890. Kenderes. Segéd volt Csongrádon, Törökszentmiklóson, Bpesten, 1918 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton. Kat. érd. kereszt koronával (a vit. érem szalagján), K. cs. k. tulajd. A tanoncisk. felügy. biz. tagja, az Ipartestület elnöke. - Felesége: Nagy Margit, fia: Zsigmond György.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Stenczel Kálmán

ny. rk. el. isk. tanító * 1875. Kalocsa. 1894-ben választották meg r. tanítónak. 1923-ban vonult nyugdíjba. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, albán, orosz fronton, 1917-ben mint zászlós újoncképző tiszti beosztást kapott; jelenleg emléklapos hdgy. - Felesége: Barity Etel, gyermekei: Ilona (Erdős Józsefné), Kálmán (géplakatos), Endre, István (rk. káplán) és Gyula.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Soós László

m. kir, postamester

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel