Kenderes

Kiss László (1874-?)

nádudvari, közs. főjző * 1874. Nádudvar. A közig. tanfolyamot 1897-ben Debrecenben végezte. 1895-től Nádudvaron s. jző, 1900-tól Kenderesen a. ü. jző, 1911 óta főjző. 36 hold földje van. Ref. egyház tanácstagja. Polg. olvasókör díszelnöke, Hangya szöv., Testnev. bizottság, Járási jző egy. elnöke, a Közs. tkpt igazgatósági, várm. thb., vm. kisgyűlés tagja, Stefánia szöv. alelnöke, Tűzoltó test. elnöke. A IV. oszt. polg. érdemkereszt tulajd. - Felesége: Süveges Teréz, fia: Elemér (dr., kir kincstári alügyész).

Forrás:

Dr.

Kenyeres Gyula

terménykeresk. * 1888. Törökszentmiklós. Bpesten volt önálló fűszer- és csemege keresk., 1922 óta terménykereskedő Kenderesen. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, 1917-ben súlyos gerinclövést kapott, a frontra már nem ment vissza. A Move alelnöke.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Huszár Benedek

ref. el. isk. tanító * 1900. Szatmárpálfalva. Oklevelét 1918-ban Szatmárnémetiben szerezte. 1919-től Gődényházán, 1926 óta Kenderesen tanító. A közs. gazd. továbbképző isk. igazgatója, levente főoktató, Hangya szöv. könyvelő. - Felesége: Kölcsei Kovách Vilma Olga, leánya: Olga.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Hellenbach Gottfried

paczolai, vitéz, dr. br. földbirtokos, a kunhegyesi kerület országgyűlési képviselője. * 1892. Bpest. U. itt szerezte oklevelét 1915-ben. 1920 óta gazdálkodik 445 holdas öröklött birtokán. - Az 1. h. husz. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, súlyosan megsebesült. Leszerelt 1918-ban, mint tart. h. husz. hdgy. Két I. o. ez., bronz vit. seb. és háb. eml. érem, K. cs. k. és polg. SL tulajd. Vitézzé avatták 1928-ban. Lev. egy., PLE, Frontharcos szöv., Mezőgazd. bizotts., Rk. egyh. község és isk. gondnokság világi elnöke, közs. képv. test. tag. - Felesége: gr.

Fontos Gyula

építőmester * 1859. Kenderes. A bpesti felsőipariskolát végezte 1879-ben, 1882 óta önálló. Az 1896. évi orsz. kiállításon legfelsőbb elismeréssel, 1907-ben gazdasági oklevéllel kitüntetve. 60 hold birtokon gazdálkodik. Közs. képv. test., rk. iskolaszék, Stefánia szöv., közs. óvoda választm. tagja, a Kath. kör társelnöke, építő biz. szakértő, 18 évig volt közgyám, 30 évig ipartest jző, 18 évig iskolaszéki elnök, 6 évig tűzoltó test. tag, 10 évig a Közs. tkpt alelnöke, 15 évig az Orsz. iparegy. tagja.

Tartalomátvétel