Kenderes

Trigala István

Kenderesen született 1906-ban. A 2. világháború után szociáldemokrata képviselőként tagja volt az 1945. február 9-én megalakult a nemzeti bizottságnak Tiszaroffon. 1961-ban kezdett dolgozni a tiszaroffi Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezet fiókkönyvtárában. 1972-ban Miniszteri Dicsérő Oklevelet kapott.

Kormos László (1919-1996)

Dr. Kormos László lelkész 1944 és 1959 között Kunmadarason teljesített szolgálatot. Számos tanulmányt írt a település történetéről. Párt is Kunmadarasról választott magának. Papp Ilona Mária, a helyi gyógyszerész lánya lett a felesége. A település 2015-ben posztumusz díszpolgári címmel tüntette ki.

Forrás:

Dr. Kormos László emlékezete = Madarasi Krónika (2015. április): 8.

Nász Imréné Gyürky Zsuzsanna (1934-2014)

Nász Imréné Gyürky Zsuzsanna 1934. július 18-án született Szegeden. Az Állami Tanítóképző Intézet és a szegedi Tanítóképző Főiskola elvégzése után 1954-től matematika-fizika szakos tanárként működött. Tanított a kenderesi és a tószeg általános iskolában, majd Újszászon helyezkedett el.
Számos kitüntetéssel ismerték el pedagógusi munkáját.
2014-ben hunyt el.

Forrás:
Bognárné Simon Klára: Búcsú Nász Imréné Zsuzsika nénitől

Házy László

Vitéz Házy László, Kenderes

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Horthy Szabolcs (1873-1914)

Vitéz nagybányai Horthy Szabolcs 1873. január 28-án született Kenderesen. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hősi halált halt főispánja (Radomsko, 1914. november 21.), a 13. Jász-Kun Huszárezred főhadnagya, református egyházmegyei gondnok.

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Tartalomátvétel