Kenderes

Nász Imréné Gyürky Zsuzsanna (1934-2014)

Nász Imréné Gyürky Zsuzsanna 1934. július 18-án született Szegeden. Az Állami Tanítóképző Intézet és a szegedi Tanítóképző Főiskola elvégzése után 1954-től matematika-fizika szakos tanárként működött. Tanított a kenderesi és a tószeg általános iskolában, majd Újszászon helyezkedett el.
Számos kitüntetéssel ismerték el pedagógusi munkáját.
2014-ben hunyt el.

Forrás:
Bognárné Simon Klára: Búcsú Nász Imréné Zsuzsika nénitől

Házy László

Vitéz Házy László, Kenderes

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Horthy Szabolcs (1873-1914)

Vitéz nagybányai Horthy Szabolcs 1873. január 28-án született Kenderesen. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hősi halált halt főispánja (Radomsko, 1914. november 21.), a 13. Jász-Kun Huszárezred főhadnagya, református egyházmegyei gondnok.

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Karcsay Gyula (1869-19??)

Karcsay Gyula 1869. április 7-én született Kenderesen. Budapesten szerzett jogi diplomát. Tanulmányainak befejezése után 1891 és 1893 között ügyvédjelölt volt, majd a szolnoki járásbíróság szolgálatában joggyakornok lett.
1895-ben Budapestre helyezték törvényszéki jegyzőnek, majd még ugyanebben az évben albíróvá nevezték ki Szolnokra. 1907-ben törvényszéki bíró lett. 1912-ben Budapestre helyezték át, ahol táblabíró lett három év múlva. Ekkor kapta meg a kúriai bírói címet is. 1923-tól lett a Magyar Királyi Kúria bírája.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Horthy István-szobor (Kenderes)

2012. szeptember 2-án Horthy Miklós (1868-1957) újratemetésének emlékére, valamint Horthy István (1904-1942) hősi halálának évfordulójára emlékezve avatták fel Horthy István mellszobrát a Horthy család kriptájánál. A szobor leleplezésénél jelen volt az adományozó Zetényi Csukás Ferenc, valamint ifjabb Horthy István (1941-) és felesége.

Forrás:
Rimóczi Erzsébet: Horthy Istvánra emlékeznek = Új Néplap 2012. augusztus 10. 5. p.

Tartalomátvétel