Kengyel

Szabó Tiborné Báthory Éva (1941-2016)

Báthory Éva 1941-ben született Gyomán. Kengyelen járt általános iskolába, majd Tiszaföldváron tanult. Középiskolásként tagja volt a megyei röblabdacsapatnak. 1959-ben érettségi után Örményesen kezdett dolgozni képesítés nélküli pedagógusként. 1960-ban kötött házasságot Szabó Tiborral. Kisújszállásra költöztek. Éva elvégezte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát Szegeden. A Kossuth Lajos Úti Általános Iskolában kapott tanári állást.

Büge-kereszt (Kengyel)

A Kengyeli Helytörténeti Kör kezdeményezésére 2015-ben újították fel a Bagimajor és az Erzsébeti erdő között található szakrális emlékjelet. Az önkormányzat is részt vett a felújításban, valamint helyi családok a kereszthez szükséges faanyag beszerzésében, hanem a munkálatokban is segítettek. Pünkösd vasárnap, május 24-én a szentmisét követően Lengyel István esperes szentelte fel a keresztet.

Horváth Antal, vitéz

Vitéz Horváth Antal Pusztakengyel

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Harkányi-kúria (Mezőtúr)

Mezőtúr–Nagykúria földbirtokosai, a Harkányi család a 20. század elején emelték a ma látható kúriát, amikor a majorságot modernizálták. A család a Pusztakengyel–Harkányimajorban álló kúriájában lakott,  a pusztakúriai épületben pedig az itteni birtokrész intézője élt.

Római katolikus kápolna (Kengyel)

Kengyel

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Római katolikus templom (Kengyel)

Kengyel

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Református templom (Kengyel)

Kengyel

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Harkányi

(taktaharkányi) báró,
1895-ben kapta a báróságot.
Károly és Vörös Emilia fia Andor (felesége: gróf Csáky Mária), pusztakengyeli birtokos volt vármegyénkben. Egyetlen leánya báró Harkány Anna. (Kemp. IV. 484.)

Forrás:
Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Harkány-kúria (Kengyel)

A II. katonai felmérés idején a taktaharkányi báró Harkányi család pusztakengyeli majorja már meg volt. Az államosítás után a termelőszövetkezet kezelésébe került a kúria. Irodákat és filmszínházat rendeztek be a falai között. Jelenleg a Dózsa Termelő Szövetkezet irodái működnek a magántulajdonba került épületben.

Solymos Arthur

Solymos Arthur igazgató-főmérnök 1890-ben született Mitrovicán (Szerém megye). Középiskoláit Zentán végezte. Mérnöki diplomát a m. kir. József Műegyetemen szerezte meg 1912-ben. A m. kir. Földművelési Minisztériumban helyezkedett el tanulmányai végeztével. A soroksári Duna ág rendezési munkálataival bízták meg. 1913-ban Temesvárra került. Szerepe volt a Bega hajózhatóvá tételében. 1920-ban került Szolnokra, mint menekült és a Folyam Mérnöki Hivatalnál kapott beosztást.

Tartalomátvétel