Kisújszállás

Vincze János (1923-1986)

Kisújszálláson született 62 éve; 1926—61. között Kunszentmártonban élt, ahol a sportmozgalom „atyjának” is tartották, hiszen 1945-ben egyike volt azoknak, akik újjászervezték a község sportját.

Csukás István (1936-2020)

1936. április 2-án született Kisújszálláson Csukás István. Édesanyja Varró Margit. Szülővárosában járt elemi iskolába, majd a békéstarhosi zeneiskolába folytatta tanulmányait. 1954-től 1957-ig járt egyetemre, de nem fejezte be.

Tuka Zsigmond (1918-2005)

1918-ban született Kisújszálláson négy gyermekes család második fiaként. Már gyermekkorában dolgoznia kellett.Az első osztály elvégzése után négy nyáron át libapásztorkodott. Itt hallotta az első népdalokat. Testvéreivel együtt édesapjától tanult citerázni, első hangszerét édesapja „disznóvályúnak való fából” készítette. Később
maga is készített hangszereket. A hat osztály elvégzése után éves cselédnek állt. 
Harcolt a második világháborúban.

Brezanóczy Sándor

Brezanóczy Sándor Sóspusztán született 1859. október 19-én. Budapesten szerzett diplomát.

Előbb Cegléden lépett a bíróság kötelékébe, majd Kecskeméten, Szolnokon és Kisújszálláson bíráskodott. 1907-ben a budapesti ítélőtábla bírája lett, 1917-ben pedig tanácselnökévé nevezték ki.

Forrás:

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Gortva Imre (1930-2019)

Gortva Imre 1969-ben költözött a Jászságból Kisújszállásra. A Bittner falusi általános iskolában helyezkedett el. 1971 szeptemberétől pedig a 625. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet magyar–történelem szakos tanára lett. Az 1977/78-as tanévtől az 1990-es nyugdíjba vonulásáig, az intézmény igazgatói feladatait is ellátta. 2002-ig óraadóként tanított.

Tartalomátvétel