Kiváló Dolgozó

Borbás László (1935-1994)

Borbás László 1935-ben született Jászapátin. Az általános és középiskoláit is itt végezte. 1954-ben
érettségizett, majd a Budapesti Műszaki egyetemre felvételizett vegyészmérnöki karra, de nem vették fel. Így a Kőbányai Gyógyszergyárba ment dolgozni, és egy év alatt gyógyszergyártó szakmunkásvizsgát tett. Bekapcsolódott az ifjúsági brigádok munkájába. Az exportra dolgozó ifjúsági brigádok versenyében az országos 2. helyet érték el, s igen fiatalon megkapta a „kiváló dolgozó" oklevelet is.

Mészáros László (1952-2019)

Mészáros László 1952-ben született Jászfényszarun. A helyi általános iskola elvégzése után a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Érettségi után a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán szerzett diplomát.

A jászfényszarui Kalapgyárban helyezkedett el. 1974. március 1-től a Községi Tanács VB Szakigazgatási Szervéhez került. 1979 és 1982 között a vb-titkári feladatokat is ellátta. 1990-ben a település jegyzője lett. 2011-ben vonult nyugdíjba.

Barna Géza (1939-2019)

1939. február 25-én született Jászfényszarun Barna Géza. Szülei: Barna Sándor földműves és Bartus Ilona. Villanyszerelő szakmunkásnak tanult. Budapesten a 23. Építőipari Vállalatnál helyezkedett el, majd a jászfényszarui Kalapgyárban vállalt munkát. 1975-ben Kiváló Dolgozó elismerésben részesült. Időközben vendéglátó, kereskedelmi és boltveetői képesítést szerezve a Jászfényszaru és Vidéke ÁFÉSZ, majd a Jászsági ÁFÉSZ munkatársa lett. Nyugdíjazásáig a jászfényszarui kiskereskedelmi üzletben dolgozott. Az ÁFÉSZ többször is elismeréssel jutalmazta munkkáját.

Pápai József (1933-2017)

1933. február 13-án Túrkevén született Pápai József. Általános- és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1955-ben szerzett gyógyszerész diplomát a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

Szabó (Baranyó) László (1923-1981)

Szabó László Szolnokon születet 1923. augusztus 2-án. Baranyó László néven született.
Apja Baranyó Sándor MÁV-betűíró, anyja Lándor Erzsébet háztartásbeli volt. 1943-ban a székesfehérvári Gróf Széchenyi István Ipari Középiskolában érettségizett. 1951-ben végzett okleveles középiskolai tanárként az MKE tanárképző szakán.
1956-ban statisztikai felsőfokú képesítést szerezett. Az egyetemi doktori fokozatot 1963-ban védte meg az input—output elemzés módszereiről készített értekezésével.
Tartalomátvétel