Kőtelek

Kerényi Sámuel

Kerényi Sámuel 1859. június 14-én született Kőtelken. Középiskoláit Szatmáron végezte, majd Budapesten szerzett diplomát. 1882-ben szerezte meg doktori címét. Szolnokon nyitott ügyvédi irodát. A vármegyei th. biz tagja és az Ügyvédi Kamara válaszmányi tagja volt. A városi képviselő-testületben is tisztséget töltött be.

A Magyarországi Ügyvédszövetség társelnöke volt.

Forrás:

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Baldácsy Antal (1803-1878)

A nemes szívű báró Baldácsy Antal végrendeletében vagyonának jelentős részét egy alapítvány létrehozására hagyta. A 1876. október 19-én kelt végrendeletével, majd annak 1877. május 20-án kelt toldalékával a magyarországi protestáns egyházaknak örök tulajdonul hagyott több mint 8000 holdnyi földbirtokot mindennemű tartozékaival együtt. Baldácsi-féle alapítvány 1880-as évek közepén kezdte meg jövedelmének a végrendeletben meghatározott célokra való szétosztását.

A népoktatás 250. évfordulója dombormű (Kőtelek)

1989.

Kopjafa (Kőtelek)(2016)

2016. augusztus 13-án, a kőtelki falunapon avatták fel Sándor János erdélyi fafaragó alkotását a Szabadság és a Damjanich út sarkán. Egy évvel később Kiss László felújította a kopjafát.

Forrás:

Mészáros Géza: Mozgalmas az élet Kőtelken. Új Néplap (2016.11.02.): 4.

Mészáros János: Felújította a kopjafát. Új Néplap (2017.07.29.): 2.

2. világháborús emlékmű (Kőtelek)

2016. november 6-án avatták fel Kőtelken azt az emlékművet, amely egyszerre állít emléket a 2. világháborúban katonaként elesett helyi személyeknek, valamint annak a közel 60 civil férfinek, akiket a szovjet hadsereg hurcolt el 1944. november 7-én munkaszolgálatra. Közülök csak kevesen tértek haza.

Tartalomátvétel