Kőtelek

A népoktatás 250. évfordulója dombormű (Kőtelek)

1989.

Kopjafa (Kőtelek)(2016)

2016. augusztus 13-án, a kőtelki falunapon avatták fel Sándor János erdélyi fafaragó alkotását a Szabadság és a Damjanich út sarkán.

Forrás:

Mészáros Géza: Mozgalmas az élet Kőtelken = Új Néplap (2016.11.02.): 4.

2. világháborús emlékmű (Kőtelek)

2016. november 6-án avatták fel Kőtelken azt az emlékművet, amely egyszerre állít emléket a 2. világháborúban katonaként elesett helyi személyeknek, valamint annak a közel 60 civil férfinek, akiket a szovjet hadsereg hurcolt el 1944. november 7-én munkaszolgálatra. Közülök csak kevesen tértek haza.

Timpfel Ilona

1899-ben született Kőtelken. 1961 nyarán lett a kőtelki Községi Könyvtár könyvtárosa. Részfoglalkoztatásban látta el az intézmény vezetésével járó teendőket. 1964-ben Szocialista Kultúráért elismerésben részesült.

Kádár László (1897-?)

Kőteleken született 1897-ben. Zenei tanulmányait a kiskunfélegyházai tanítóképzőben és a Zeneművészeti Főiskolán végezte. Tanára volt többek közt Kacsoh Pongrác is. Egerben városi római katolikus tanító. A ciszterciták templomának kántora. A Ferences Szent Klára Énekkar orgonistája. Az. Egri Katolikus Legényegylet Zenekarának és a Szvorényi-úti Olvasókör Dalárdájának karnagya. Szervezett és vezetett különböző működési helyein 4 zenekart és 10 dalárdát. Szerzeményei (kb. 100): egyházi ének, műdalok és kari művek.

Tartalomátvétel