Kőtelek

Bossányi

(nagybossányi és nagyugróczi, nemes, báró és gróf.)
A Divék nemzetségből származik s IV. Bélától nyert Bossány földjére adományt. Ma már csak a nemesi ág él. Hevesben mint a Nyáry család leszármazottja szerepelt a XVII. század második felétől kezdve, midőn Bossányi László nőül vette Nyáry Krisztinát. 1675. évben Szentjakabon, 1699. évben Gyöngyösön, Sáron, Patán, Tarjánban, Verpeléten, Eörsön, Pásztón, Ugrán, Szentjakabon, Visontán, Taron, Detken, Vámosgyörkön volt birtokos. Báró Bossányi Gábor ezredes 1737. évben zálogba adta pásztói birtokát Csordás Pálnak, 1747.

Bocskay

A XVII. század közepén Kürün és Kőteleken birtokos.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Bessenyey

(nagybessenyői). A Szalók nemből való ősi birtokos családja vármegyénknek, mely nevét Bessenyő (ma Besenyőtelek) helységétől vette. Alapitója Márkus 1322-ben már birtokos volt Bessenyön. Fiai László, Miklós és Imre. V. László királytól Mihály 1452-ben czímerlevelet, Mátyás királytól pedig 1461-ben Therpesi Péter fia Miklós magszakadása folytán ennek terpesi és széki birtokára adományt nyert.
(1764. év pp. 768. sz.)
1576-ban szerepelnek B.

Balogh (1806)

(galánthai). A szendrői Török család jussán a XIX. század elején birtokos volt Fegyverneken, Szentivánon, Rozsnokpusztán, Kőteleken, Nagyberek pusztán. Török Klárának férje Balogh János, leányuk pedig Klára.
(1806. év pp. 3358. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Almásy (1677)

(zsadányi és törökszentmiklósi)

Andrássy Béla (1860-1914)

érkeseőri, ny. közs. főjegyző özvegye Almay Vilma. Férje * 1860. Besenyszög. Tényleges tiszt volt a 3. h. husz. ezredben, kilépett s a közigazgatáshoz került. Szolgált Besenyszögön, Kőteleken és Jászladányban, megh. 1914-ben. - Gyermekei: Zsuzsanna (Wallenty Gyuláné), Béla (autós százados) és István (magántisztviselő).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Goór László

ontopai és felsőőri, v. jav. hiv. ellenőr, h. vezető, hírlapíró * 1889. Kőtelek. 1918-ban mint hdgy végezte a Ludovika Akadémiát, a háború alatt a 2/51. honv. tűz. dandár nehéz e.-ben az olasz fronton szolgált. 1921-ben megvált a kat. pályától, Bpesten banktisztv. és hírlapíró volt. 1925 óta áll Szolnok város szolgálatában. 1930/34-ben a "Városi Mozgószínház" igazgatója volt. A Verseghy kör, a Rotary Club, SzAK, Tiszai evezős egylet, Kaszinó stb. tagja. - Felesége: csáfordi Tóth Klára, fia: László.

Forrás:

Dr.

Nagy Márton

ny. rk. el. isk. tanító * 1862. Kőtelek. Régi jász család sarja. Oklevelét 1883-ban Egerben szerezte, tanított Jánoshidán, Pélen, Viszneken, Pusztakürtön, Újszászon; utolsó állomáshelye Szolnok volt, 1923-ban vonult nyugalomba. Az Ipartestületi bank könyvelője, az Ipartestületi betegsegélyző egylet pénztárosa, az Orsz. és a Várm. tanító egyesület tagja. Több verses kötete jelent meg, a Gárdonyi Géza irodalmi társaságtól díszoklevelet kapott. - Felesége: Nagy Etelka, gyermekei: Emilia (Horváth Ferencné), László (dr. tb. főszolgabíró, vm. főjegyző), Lajos (vitéz, várm.

Steinberger István (1898-1934)

mérlegkészítő és lakatosmester * 1898. Kőtelek. Atyja mellett tanult, segéd a bpesti Láng gépgyárban és Vértes R.-féle mérleggyárban volt. Az üzemet atyja, S. Áron 1902-ben alapította; ministeri elismerésben részesült, kiállításokon számos ezüst- és aranyérmet nyert. Megh. 1934-ben. Azóta a cég neve: Steinberger Áron fiai, cégtulajdonosok: S. István és Miklós.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vigh Endre

zenetanár, gordonkaművész * 1879. Kőtelek. Középiskolái végeztével felsőbb zenei kiképzését a szolnoki zeneiskolában szerezte. Már ifjú éveiben vármegyei szolgálatba lépett s jelenleg mint várm. tb. levéltáros működik. Évekig volt törvényhatósági munkaközvetítő, s ő szervezte 1929-ben a Csonka-Biharvármegye levéltárát is. Képesített műbútorasztalosmester, hangszerkészítő, elektrotechnikus és gépkonstruktőr. Az Országos dalosszövetség elnöki tanácsának s országos művészi bizottságának tagja, a Dalosszövetség X. kerületének elnöke.

Tartalomátvétel