Kunhalmok

Kun emlékhely (Karcag)

A Kun emlékhelyet 1995-ben avatták fel Karcag város határában, a 4-es főútvonal mellett, az ún. Kis-Hegyesbori halmon. Hegyesbor a középkorban lézető település volt. Ezért került itt kialakításra a kunok beletepülésének 750. évfordulója alkalmából felállított szoboregyüttes.

Szélmalom (Kengyel)

Kengyel határában található a Baghy-majori-halom (Szélmalom-domb). A halmot értékes löszgyep fedi. A halom tetején magassági jegy található. A népi emlékezet szerint Bagi Gyula után kapta a nevét, aki egy szegény juhász volt, azonban a kutyája a halomból értékes kincset kapart elő, így a juhász egyszeriben meggazdagodott.

Kálvária (Karcag)

A Dózsa György út mentén található Kálvária a város belterületén fekvő kunhalmon került kialakításra. Az egykori Szőlő-halom a régi kertkultúra emlékét idézi. A 15. századi kápolna-maradványok köré épült késő barokk kálvária miatt nevezik Kálvária-dombnak. 1851-ben avatták fel a fakeresztekkel és kőstációkkal díszített emlékdombot az 1848/49-es szabadságharc hőseinek emlékére. A kultúrjellegű halom tetején körlakban elhelyezkedő képfülke-építményekből álló stációs Kálvária.

Tartalomátvétel