Kunhegyes

Korom Kálmán (1933-2019)

Korom Kálmán 1933-ban született tősgyökeres mezőtúri családban. A fiúgimnáziumban érettségizett 1952-ben. A Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika-fizika szakán tanult tovább.

Kunhegyesen kezdett tanítani. 1956-ban röpiratok terjesztése miatt bevitték a szolnoki rendőrségre. A népbíróság ítélete következtében elbocsátották. Kőművesként helyezkedett el. 1959-ben kapott újra tanári állást a törőhalmi iskolában. Ekkor vette feleségül Szöllősi Margitot is. Utána 6 évig a felsővízközi tanyasi iskolában tanított.

Nagy László-dombormű (Kunhegyes)

A kunhegyesi szakközéoiskola fennállásának 30. évében avatták fel a névadó Nagy László domborművét 1994-ben. A relief Czobor Sándor alkotása.

Forrás:

Illyés Csaba: A kunhegyesi Nagy László Gimnázium [...]. Jászkun Krónika (1994.06.13.): 1.

Redemptios emléktábla (Kunhegyes)

Kunhegyes Város Önkormánnyzata, Kunhegyes Városi Könvytár és Közművelődési Intézmény, a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány és a Helytörténeti Kör 2019. május 3-án Redemptios emléknapot szervezett, amelynek keretében avattak emléktáblát a könyvtár épületének falán.

Az emléktábla Nagy András nagykunkapitány és a Helytörténeti Kör javaslata alapján készült.

Csánki Benjámin

Csánki Benjámin egyetemi rendes tanár 1868. január 3-án született Füzesgyarmaton. Debrecenben végzett teológiát.

Kunhegyesen, majd Tiszafüreden volt lelkipásztor. 1905-ben Szeghalomra került. 1914-ben lett a debreceni egyetem vallástörténeti és keresztény erkölcstan tanára.

Rendszeresen publikált egyházi folyóiratokban.

Forrás:

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Bottlik Iván (1934-)

Bottlik Iván 1934. május 18-án született Kunhegyesen. 
A Kiskunfélegyházi Áll. Gimn-ban 1952: éretts., 1957: a Szegedi Tud. egy. Term. tud. karán mat-fizábrázoló  geometria szakos lözépisk. Tanári okl. szerzett. A pilisvörösvári Ált.
Tartalomátvétel