Kunhegyes

Lovász Gábor (1934-2012)

Lovász Gábor 1934-ben született Kunhegyesen. Itt járt elemi iskolába, majd Mátészalkán érettségizett. Az ELTÉN szerzett diplomát 1957-ben. A kunhegyesi Dózsa Iskolában kezdte tanári pályáját. Alapító tagja volt az újonnan létrejött helyi gimnázium tantestületének. Egy évtized után igazgatóként tért vissza a Dózsa Iskolába, majd a Kossuth Iskola vezetője lett, majd Tiszasülyön látott el közigazgatási feladatokat. Később a szolnoki Honvéd Kollégiumba került. Innen ment nyugdíjba 1991-ben.
Nyugdíjas kollégaként a szolnoki Humán Intézet Magángimnáziumban dolgozott.
2012-ben hunyt el.

Füleki Sándor (1927-2012)

Füleki Sándor 1927. november 7-én született Tiszaroffon. Az elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a polgárit Törökszentmiklóson. A debreceni Református Kollégiumban zerzett tanítói oklevelet 1947-ben.
Végzett pedagógusként először Tiszaroffon kezdett tanítani. A falu fiataljainak kulturális és sportbeli fejlődését irányította. Szerepe volt a tiszaroffi röplabdacsapat országos eredményeinek. 1952-ben a kunhegyesi Kossuth úti Általános Iskolához helyezték át.
1951 és 1954 között a Budapesti Tanárképző Főiskola hallgatója volt, ahol tanári oklevelet szerzett.

Nagy Zoltán (1918-2012)

Nagy Zoltán 1951 nyarán kerül a tomaji általános iskolába igazgatónak. Felfigyelve szakmai kvalitásaira a Kunhegyesi Járási Művelődési Osztály vezetésével bízták meg, majd kunhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója lett 1964-ben. 1977-ben vonult nyugdíjba.
Nyugdíjas évei alatt is aktívan kutatott. 2004-ben jelent meg Kunhegyes város története című helytörténeti könyve.
2012-ben hunyt el.

Forrás:
Juhász Lászlóné: Nagy Zoltán. In: Kunhegyesi nagykun kalendárium 2013. Kunhegyes, 2013. pp. 178-180.

Cziriák Zoltán (1892-?)

Kunhegyesen született 1892-ben. Zenei tanulmányait a Debreceni Tanítóképzőben végezte, ahol kántori oklevelet nyert. Az Országos Magyar Dalos Szövetség karnagyképző tanfolyamát végezte. 1911-től 1918-ig Karcagon tanító, 1918-tól 1932-ig Kisújszálláson, majd 1932-től Makón működött mint kántor. A vezetése alatt álló Belvárosi Református Férfikar több kerületi versenyen nyert I. és II. díjat. Szerzeményei egyházi férfikari művek, melyek a Zeneközlönyben jelentek meg. Az OMDSz IX. kerületének társkarnagya volt.

Szent Móric kápolna (Tomajpuszta)

A Kunhegyeshez közelebb lévő, de Abádszalók határában elterülő Tomajpusztán, a Kis-Fás-halmon - kastélya közelében - kápolnát építtetett gróf Nemes Vince (1830-1896) családja és cselédsége számára, temetkezési helyül szolgáló kriptával. A Novák Ferenc budapesti műépítész által tervezett neogótikus stílusú kápolnát 1892. szeptember 22-én szentelték fel Szent Móric vértanú tiszteletére. Az oltárképet Vastagh György (1834-1922) festőművész készítette.

Tartalomátvétel