Kunhegyes

Fabó Zsigmond (1913-1993)

Fabó Zsigmond református lelkipásztor 1937-ben vállalt Kunhegyesen hivatalt. 1938-ban áthelyezik Mezőtúrra segédlelkésznek. Majd 1942-ben - több állomáshely után - lemondva a papi hivatásról a Főszolgabíróságon hivatalnok lett Kunhegyesen. Jogi tanulmányokat folytatott Kolozsváron. 1943-ban visszahívják tanyagondozói lelkészi állásba. Rendszeresen kijárt a kunhegyesi tanyákra istentiszteletet tartani, a tanyasi iskolákban hittant és éneket tanított.

Kis Margit

Kis Margit 1903. július 28-án született Kunhegyesen. 1926-ban kezdett tanítani a debreceni ref. l- iskolában. 1928-ban került Nyíregyházára.
Cikkei jelentek meg a Magyar Női Szemlében és a Szabolcsi Szemlében is.

Forrás:
Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Budapest, 1942.

Ádám Sándor

Ádám Sándor legénységi vitéz
Kunhegyes

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Tamásy Imre

Tamásy Imre, vitéz
Kunhegyes

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Kalotay Zoltán

Kalotay Zoltán tiszti vitéz
Kunhegyes, Kazinczy u. 569.

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Tartalomátvétel