Kunszentmárton

Lenin-szobor (Kunszentmárton)

A műkő talapzaton álló bronz mellszobrot 1970 tavaszán, Lenin születésének 100. évfordulója alkalmából emelték. A rendszerváltást követően a kommunista jelképeket Kunszentmárton köztereiről is eltüntették. 1989-ben bontották el főtéren álló Lenin-szobrot, mely később a Helytörténeti Múzeumban került elhelyezésre egy letűnt korszak mementójaként.

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Angyal Dávid-emléktábla (Kunszentmárton)

Angyal (Engel) Dávid (1857-1943) kunszentmártoni születésű történész, akadémikus emléke előtt tisztelegve 2007 őszén avattak emléktáblát a Városháza épületének főtéri homlokzatán.

Kun emlékhely (Kunszentmárton)

Kunszentmárton várossá nyilvánításának 200. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat keretén belül kun emlékhelyet állítottak 2007. szeptember 29-én. A Közösségi Ház előtt álló emlékművet Virág János fafaragó készítette. A 3 méteres szoboralak megformálását az elődök tiszteltét kifejező belső-ázsiai sírszobrok ihlették. Az emlékművet Smuta Zsolt nagykun kapitány és Imre István képviselő leplezte le. Dr. Bartha Júlia néprajzkutató mondott avatóbeszédet az ünnepségen.

Árvíz emléktábla (Kunszentmárton)

2006 tavaszán a Hármas-Körös alsó szakaszán levonuló árvíz 10 méter 41 cm-es magasságú vízoszlopot eredményezett Kunszentmártonnál. A védekezés alatt megsérült védműveket 2006 őszére felújították és az áprilisi nagy árvízről az utókornak egy emléktáblával adnak hírt a helyiek. A Körös-parti sétányon, a közúti híd közvetlen közelében egy réztáblát helyeztek el, melyet Gyurcsány Ferenc miniszterelnök leplezett le 2007. június 2-án a felújított védőgát avatóünnepsége alkalmával.

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban.

Ciszterci szerzetestanárok-emléktábla (Kunszentmárton)

A kommunizmus antiklerikális intézkedései közé tartozott a kunszentmártoni Kármelita Rendház államosítása. A ciszterci szerzetestanárok internálták. Köztük volt Ágoston Julián (1909-1969) papköltő is. Emlékre a Karmelita Rendház udvari homlokzatán 2002. május 11-én avatták márványtáblát, amelyet dr. Kerekes Károly nyugalmazott zirci főapát szentelt fel.

Tartalomátvétel