Kunszentmárton

Ipari Szakiskola-emléktábla (Kunszentmárton)

1888. október 6-án kezdte meg oktatói tevékenységét a kunszentmártoni tanonciskola, a későbbi szakmunkásképző elődje. 1988 őszén, az iskolaalapítás centenáriumán emléktáblát avattak a szakiskola 1973-ban átadott épületének homlokzatán.

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Nagyiskola-emléktábla (Kunszentmárton)

A mai Deák Ferenc utcában 1838-ra épület fel a Nagyiskola. Az iskolaalapítás 150. évfordulójára emléktáblát avatott a Városi Tanács az intézmény klasszicista épületén 1988-ban.

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Vasúttörténeti emléktábla (Kunszentmárton)

1887. szeptember 24-én adták át a Kunszentmártont Szentessel összekötő vasúti pályaszakaszt. Az avatás 100. évfordulóján avattak emléktáblát a pályaudvaron 1987 őszén. A bronz emléktábla a MÁV állomásépület peron felőli oldalán található.

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Tanácsköztársaság emléktábla (Kunszentmárton)

Kunszentmárton lakossága 1919. március 23-án tartott népgyűlésen kapott hírt a proletárdiktatúra hatalomra kerüléséről. Hamarosan a településen is megválasztották a munkás- és paraszttanácsot, majd a kilenc tagú direktóriumot. A román intervenciós csapatok 1919. április 30-án szállták meg Kunszentmártont. A Kádár-korszakban a Tanácsköztársaság kikiáltása hivatalos ünnepnek számított. Az állami évfordulók mellett helytörténeti munkák is születtek adott település 1919-es eseményeinek feltárására. A Tanácsköztársaság kikiáltásának 50.

Magyar Szent Korona-emléktábla (Kunszentmárton)

Amikor Izabella királyné Budáról Erdélybe menekült, útja során érintette Kunszentmártont is. A menekülő királyné Magyar Szent Koronát is magával hozta, amelyet 1541 szeptemberében Kunszentmártonban őriztek. 1935. szeptember 8-án avatta fel a Városháza főbejárata feletti homlokzaton azt az emléktáblát, amely erre a történelmi eseményre emlékeztet. A vörösmárvány keretezésű szürke műkő emléktáblát a helyi Pál István kőfaragó végezte.

Tartalomátvétel