Kunszentmárton

Veress András

kocsmáros * 1884. Kunszentmárton. Kovács és gépész ipart tanult, segéd volt Kunszentmártonban, Szentesen és Petrozsényban. Kuncsorbán már mester volt, de rokkantsága miatt szakmáját nem folytathatta, hanem bércsépléssel foglalkozott. Kocsmáját 1931-ben nyitotta. Táncmesteri oklevele is van. - 1914-ben bevonult, megsebesült s rokkantsága miatt 1917-ben leszerelt. A Magy. táncmesterek orsz. szöv. tagja. - Felesége: Kovács Eszter, gyermekei: Margit, Piroska és Tibor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bakó Antal

ny. cs. th. * 1886. Abádszalók. 1910-ben került a cs.-hez. Szolgált Ráckevén, Tahitótfalun, Leányfalun, Gombán, Vaslábon, Gyergyószentmiklóson, Gyimesen, Szajolban, Kisújszálláson, Kunszentmártonban és Szolnokon, ahol 1926-ban nyugdíjazták. Azóta 2 1/2 évig Kunszentmártonban rendőrbiztos volt, 1927 óta Kunhegyesen a vill. műveknél raktárnok. Mozg. eml. érem és szolg. kereszt tulajd. - Felesége: Kozák Veronika, gyermekei: Antal, Ilona és Veronika.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Hegedüs András

ny. cs. törzsőrmester * 1875. Kunszentmárton. 1899-ben lépett a csendőrség kötelékébe, mint tábori cs. harcolt az orosz és olasz fronton, 1924-ben vonult nyugalomba. Koronás ezüst és vaskereszt, jub. és mozg. érem tulajd. - Felesége: Török Mária, fiai: András és Károly.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács György

máv kalauz * 1888. Kúnszentmárton. 1912-től kisegítő fékező, 1917-től fékező, 1928 óta kalauz. Jászapátiban 1930 óta szolgál. 1920-ban hazafias magatartása miatt a románok Petrozsényből kiutasították. A Máv önképzőkör alelnöke.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Mátray Imre

el. isk. kántortanító. * 1902. Kunszentmárton. Oklevelét 1921-ben Kiskunfélegyházán szerezte. Egy évig s. kántor volt Csongrádon, majd Újszászon tanító. 1923 óta jászteleki kántortanító. A Dalárda vezetője, PLE és Stefania szöv. tagja. - Felesége: Formádi Irén, gyermekei: Imre és Irén.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel