Kunszentmárton

Tóth Böske (1896-1979)

Kunszentmártonban született 1896. november 22-én. (Más források szerint Szolnokon, illetve 1900-ban született.) Rákosi Szidi színiiskoláját végezte el. 1918-ban a Margitszigeti, majd a Margit Színház, 1919-től a Király Színház tagja volt. Játszott a Renaissance (1921–23), a Magyar (1923–24, 1928–29), a Belvárosi (1924–25), a Víg (1925–26), az Új (1929), a Fővárosi Művész Színházban (1929–30) és a Royal Revüszínházban (1935). Kabaréban – Andrássy úti Színház, Képeskönyv (1931), Modern Kabaré (1932) – is fellépett.

Némedy Gyula (1883-1949)

Kunszentmártonban született 1883-ban. A középiskolát Szolnokon, Lőcsén, Egerben és Szarvason, a jogot Budapesten, Nagyváradon és Kolozsváron végezte, ahol 1912-ben kapott oklevelet. Diákkorától írt, verseit olaszra is lefordították. Írásai Budapesti és vidéki lapokban - köztük a Jászapáti és Vidéke, Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, Kunszentmárton és Vidéke, Tiszamenti Szemle - jelentek meg. Több verseskötetet, tanulmányt publikált, írt egy színművészeti lexikont és számos nótaszövegek szerzője.

Demeter István (1914-1977)

Jászapátiban tanyavilágában született 1914. december 13-án. Szülei kisparasztok voltak. Apja elesett az első világháborúban, édesanyja Borbás Erzsébet 1918 őszén meghalt. Őt és három testvérét a nagyszülők nevelték. A jászapáti elemista és gimnázumi évek után 1929-ben felvették az egri szemináriumba. 1938-ban szentelték pappá.  A világháború alatt tábori lelkészként szolgált a megszállt Kárpátalján. Jászárokszállás, Kunszentmárton (1947-1948) és Tiszafüred voltak az állomáshelyei. Majd  1949-től tíz éven át Újszentmargita plébánosa volt.

Kátai Gábor (1831-1878)

Karcagon született 1831. október 4-én. 1845-től gyógyszertári gyakornok Karcagon. Magánúton tanult, 1848-ban gyógyszerészsegédi vizsgát tett. 1848-51-ben Karcagon gyógyszerészsegéd. 1851-től a pesti, 1852-53-ban a bécsi egyetemen gyógyszerészhallgató. 1853-ban gyógyszerész oklevelet szerzett a bécsi egyetemen. 1853-tól Karcagon az egykori Hollay-gyógyszertár vezetője, majd a törökszentmiklósi, szolnoki, tiszafüredi és szentesi gyógyszertárban működött.

Gulyás Flórián

Gulyás Flórián bölcseleti doktor 1881. május 4-én született Kunszentmártonban. 1904 óta dolgozott tanárként. 1936-1938. között volt a törökszentmiklósi k. f. iskola igazgatója. Másfél évnyi szabadság után nyugdíjazták 1939-ben.
Részt vett az I. világháborúban. Károly-csapatkereszttel tüntették ki. Több hazafias beszédet mondott különböző alkalmakkor. Előadást tartott a Pestvidéki Körben.

Forrás:
Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Budapest, 1942.

Tartalomátvétel