Kunszentmárton

Ciszterci szerzetestanárok-emléktábla (Kunszentmárton)

A kommunizmus antiklerikális intézkedései közé tartozott a kunszentmártoni Kármelita Rendház államosítása. A ciszterci szerzetestanárok internálták. Köztük volt Ágoston Julián (1909-1969) papköltő is. Emlékre a Karmelita Rendház udvari homlokzatán 2002. május 11-én avatták márványtáblát, amelyet dr. Kerekes Károly nyugalmazott zirci főapát szentelt fel.

Tiszazugi Archeológiai Magántársulat-emléktábla (Kunszentmárton)

A Helytörténeti Múzeum utcai homlokzatán állították emléktáblát a Tiszazugi Archeológiai Magántársulat emlékére 2001. november 10-én. A régészeti társulatot Széll Farkas királyi járásbíró alapította 1876-ban.

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Kunok betelepülésének kopjafája (Kunszentmárton)

IV. Béla király 1244 táján telepítette be az Alföld lakatlanul maradt vidékeire a türkfajú, uraltáji kunokat. A középkori Kunszentmárton is kun szállásterületté vált. A kunok betelepülésének 750. évfordulójára állítottak kopjafát Kunszentmártonban a közúti híd melletti parkban 1994. november 11-én. Koncz Vilmos fafaragó munkáját Bellon Tibor (1941-2002) néprajztudós avatta fel.

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Széchenyi-emléktábla (Kunszentmárton)

A Széchenyi lakótelepen található egykori Kilián György Általános Iskola 1991-ben, a reformkori államférfi születésének 200. évfordulóján vette fel Széchenyi István (1791-1860) nevét. A névadó ünnepségen 1991. október 13-án emléktáblát avattak az iskola előcsarnokában. A márványtáblán Széchenyi István egyik gondolata olvasható: "Tudás és cselekvés / Azon két sarkalat, / Mely körül az emberiség / Óriási törekvései forognak"

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486.

Veress János-dombormű (Kunszentmárton)

A kunszentmártoni 628. számú ipari szakmunkásképző intézet 1990. március 15-én vette fel Veress János (1854-1936) helyi pedagógus-iskolaigazgató nevét. A névadó ünnepség keretében leplezték le a szakiskola előcsarnokában Veress János domborművét. A felavatásnál jelen volt a névadó unokája, Füsti Molnár Bálintné is. A bronz mellképet Kézsmárki László szobrász tervezte, amelyet a szarvasi vasöntöde készítette el.

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Tartalomátvétel