Kunszentmárton

Demeter István (1914-1977)

Jászapátiban tanyavilágában született 1914. december 13-án. Szülei kisparasztok voltak. Apja elesett az első világháborúban, édesanyja Borbás Erzsébet 1918 őszén meghalt. Őt és három testvérét a nagyszülők nevelték. A jászapáti elemista és gimnázumi évek után 1929-ben felvették az egri szemináriumba. 1938-ban szentelték pappá.  A világháború alatt tábori lelkészként szolgált a megszállt Kárpátalján. Jászárokszállás, Kunszentmárton (1947-1948) és Tiszafüred voltak az állomáshelyei. Majd  1949-től tíz éven át Újszentmargita plébánosa volt.

Kátai Gábor (1831-1878)

Karcagon született 1831. október 4-én. 1845-től gyógyszertári gyakornok Karcagon. Magánúton tanult, 1848-ban gyógyszerészsegédi vizsgát tett. 1848-51-ben Karcagon gyógyszerészsegéd. 1851-től a pesti, 1852-53-ban a bécsi egyetemen gyógyszerészhallgató. 1853-ban gyógyszerész oklevelet szerzett a bécsi egyetemen. 1853-tól Karcagon az egykori Hollay-gyógyszertár vezetője, majd a törökszentmiklósi, szolnoki, tiszafüredi és szentesi gyógyszertárban működött.

Gulyás Flórián

Gulyás Flórián bölcseleti doktor 1881. május 4-én született Kunszentmártonban. 1904 óta dolgozott tanárként. 1936-1938. között volt a törökszentmiklósi k. f. iskola igazgatója. Másfél évnyi szabadság után nyugdíjazták 1939-ben.
Részt vett az I. világháborúban. Károly-csapatkereszttel tüntették ki. Több hazafias beszédet mondott különböző alkalmakkor. Előadást tartott a Pestvidéki Körben.

Forrás:
Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Budapest, 1942.

Balpataki Béla (1934-2014)

Dr. Balpataki Béla címzetes kanonok 1934. március 29-én született Törökszentmiklóson. 1957. június 16-án szentelték pappá.
1961 és 1964 között Kunszentmártonban, 1964 és 1966 között Karcagon, majd 1970 és 1975 között Tiszasülyön teljesített szolgálatot. 2006-ban kapott címzetes kanonoki címet.
2007-ben vonult nyugállományba.
2014 tavaszán hunyt el. 2014. március 12-én mutattak be szentmisét lelki üdvéért a törökszentmiklósi templomban. Szülővárosában helyezték örök nyugalomra.

Forrás:
Czuczi Mihály: Búcsúzás Dr. Balpataki Béla atyától = Kunszentmártoni Hír-Lap (2014.március) p. 10.

Tódor Imre

Tódor Imre tanár 1908-ban kezdett működni. 1911-től a kunszentmártoni polgári iskolában tanított, ahol az I. világháború éveiben helyettes igazgató is volt.

Forrás:
Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Budapest, 1942.

Tartalomátvétel