Kúriák

Báthy-kúria (Kétpó)

1911 és 1925 között épülhetett a Báthy család kétpói kúriája. Az épület az államosítást követően a termelőszövetkezethez került. Tsz irodákat és műhelyeket rendeztek be a kúria falai között. Az 1960-as években általános iskolások számára kollégiumot alakítottak ki az épületben. Az 1980-as években a megszűnő diákotthont táborhelyként üzemelték, majd egy ideig munkásszállás is volt.
A szabadon álló, földszintes kúria téglalap alaprajzú volt. Napjainkban a bővítmények miatt T-alaprajzú. Az épület homlokzatait az idők folyamán teljesen átalakították. Eredeti díszítései eltűntek.

Harkány-kúria (Kengyel)

A II. katonai felmérés idején a taktaharkányi báró Harkányi család pusztakengyeli majorja már meg volt. Az államosítás után a termelőszövetkezet kezelésébe került a kúria. Irodákat és filmszínházat rendeztek be a falai között. Jelenleg a Dózsa Termelő Szövetkezet irodái működnek a magántulajdonba került épületben.

Horthy-kúria (Kenderes-Kakatpuszta)

A napjainkban lakóházként funkcionáló külterületi épület a helyi hagyomány szerint eredetileg a nagybányai Horthy család kúriájának épült. A ház a kor stílusjegyei alapján a két világháború között alakíthatták át népiskolává.
A szabadon álló, földszintes épület L-alaprajzú. Homlokzatain napjainkban néhány szecessziós jellegű díszítőelem még látható. A homlokzatokat átalakították. Az eredeti nyílászárókat kicserélték. A jobb szélen rizalit lép ki a falsíkból. A rizalit felett faltükörrel díszített oromzat.

Forrás:
Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon 6-7. kötet Budapest, 2005.

Balogh-kúria (Jászkisér)

Az utcasorban álló kúriát (Kossuth Lajos út 7.) a 19. század második felében emeltette Balogh család. A 20.század első felében Balogh János földbirtokos majorsága a kúriától távolabb, a település szélén terült el. Az államosítást követően, 1948 végén a kúria a Táncsics Termelőszövetkezet kezelésébe került. 1975-ben a Lenin Termelőszövetkezet irodái működtek az épület falai között. A rendszerváltozás után a Jászkiséri Agröszöv Zrt. tulajdonába került a kúria.

Rónay-kúria (Jászkisér)

Az utcasorban álló kúriát a 19. század második felében építette a Rónay család. Radnay Béla főjegyző az 1930-as években Schwarz Jakab nagykereskedőnek adta el az épületet. Az államosítást követően a DÉFOSZ irodáit helyezték el az épületben. 1960 óta pedig a település bölcsődéjének ad otthont az egykori kúria.

Tartalomátvétel