Martfű

Kövérmajori kőkereszt (Martfű)

A Keszlerffy-Tomasovszky-kúria előtt egykor szökőkút volt. Ennek helyén napjainkban a kövérmajori Kövér-kúria elől ide áthozott kőkereszt áll. A feszületet Kövér János és neje, Blaskovich Erzsábet állíttatta 1910-ben 25. éves házassági évfordulójuk alkalmából Isten dicsőségére és a Segítő Szűz Mária tiszteletére.

Kőkereszt (Martfű)(1938)

1938-ban Kövér János, martfűi birtokos feszületet állíttatott az Úrjézus tiszteletére Tiszaföldvár és Martfű között, a vezsenyi komplejárónál. Az 1950-es évek elején a szobrot ledöntötték. Kovácsoltvas kerítése eltűnt. Egy homoki gazda, Kiss Ferenc elszállította a ledózerolt műemlék darabjait, és a homoki templom kertjében helyezte el. Az 1980-as évek közepén Tamási József atya új talapzattal újra felállította a feszületet Homokon. 2012-ben került vissza a kőkereszt Martfűre.

Keszlerffy-kúria (Martfű)

A Keszlerffy család kúriája a 19. század végén épület fel. A historizáló stílusú épületen romantikus villaépítészeti stílusjegyeket is megfigyelhetünk. 1920-as évek elején a Szobotka Dezső vásárolta meg a kúriát. Az államosítás után a cipőgyár kezelésébe került a kúria. A park egy részét pedig felparcellázták.

Anya gyermekével (Berekfürdő)

A bereki fürdő parkjában számos köztéri alkotás található. Az egyik legrégebbi Somogyi Árpád szobrászművész Anya gyermekével című alkotása, amely több példányban is fellelhető a megye (pl. Martfű) és az ország más településein is.

Kenyeres Lajos (1908-1957)

Kenyeres Lajos Rákóczifalván született 1908. január 3-án. 1930-ban szentelték pappá. Több településen szolgált, mint káplán és hitoktató. 1946 óta volt Tiszavárkony plébánosa. Prédikációit könyvalakban kiadták, írt katekizmust is.

Tartalomátvétel