Martfű

Kenyeres Lajos-emléktábla (Martfű)

Kenyeres Lajos tiszavárkonyi plébánost az 1956-os forradalmat követő megtorlások során ölték meg. Holttestét egy évvel később, Martfűnél találták meg a Tiszában. A vértanú pap tiszteletére emléktáblát avattak 2006-ban - az 1956-os forradalom 50. évfodulója alkalmából - a martfűi római katolikus templom épületében. Hívei a plébános boldoggá avatását kezdeményezték.

1956-os kopjafa (Martfű)

2006-ban a református templom melletti parkban avatták fel az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjai előtt tisztelgő kopjafát.

Martfű

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Szovjet emlékmű (Martfű)

Damjanich-emléktábla (Martfű)

A Damjanich-emléktáblát az 1848-49-es szabadságharc 150. évfordulóján avatták fel a református templom falán.
Az emléktábla felirata:
"Damjanich hős hadseregének előőrsei 1849-ben, a szolnoki csata előtt, Martfűn táboroztak.
Szabadságharcaink emlékére
Martfű, 1996. március 15.
Az emléktáblát a Város Polgárai állították"

1848-as honvédemlékmű (Martfű)

A főtéren áll Gyurcsek Ferenc szobrászművész alkotása. A szobrot Kóródi Mária, az Országgyűlés alelnöke 1998. március 15-én leplezte le a Szent István téren. A szobor talapzatán a következő sorok olvashatók:
"1848-1998
A magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára emeltette Martfű Város Önkormányzata"

Tartalomátvétel