Martfű

Szent István-szobor (Martfű)

A nevét is viselő téren áll Szent István király szobra: egy mesterséges halomhoz illesztett, rakott kőtalapzaton álló egész alakos bronzszobor. Gyurcsek Ferenc szobrászművész alkotását, a Martfűi Ünnepi Napok keretein belül, 1997-ben avatták fel. Az átadási ünnepséget Kozma Imre polgármester nyitotta meg és Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter leplezte le.

Széky

(széki)
Vármegyénk ezen tekintélyes birtokos családjának emlékét Széky Mihályig (Michael de Zeek) tudjuk felvinni, a ki 1445-ben mint hevesi szolgabiró müködött közre annál a beiktatásnál, melyet a budai káptalan Visontán és Karácsondon nánai Kompolt János javára teljesitett.
(O. L. D. L. 24534.)
Egyik utódát pedig, Mártont, II. Ulászló király Zwch (Szúcs) birtok határjárását illetőleg kiadott oklevelében királyi emberként nevezi meg.
(Haz. okmt. 443. l.)
A XVI.

Szakáll János

áll. el. isk. tanító * 1904. Korompa. A keszthelyi gazd. akadémiát végezte 1926-ban, tanítói oklevelét 1930-ban Kiskunfélegyházán szerezte. Volt gazdatiszt, építési irodavezető, községi tisztviselő, 1930-tól a martfűi, 1932 óta a pusztaszéki áll. el. iskola tanítója.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Székács Mihály

tanyagazda * 1881. Törökszentmiklós. 1896-tól Szenttamáson, 1931 óta dr. Váczi György martfűi birtokán tanyagazda. - A 68. gy. e. kötélékében harcolt az orosz, szerb, román, olasz fronton, 2-szer sebesült. - Felesége: Janku Rozália, gyermekei: Mihály, Bözsi, János, József és Pista.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szobotka Dezső

földbirtokos * 1871. Szeged. A kolozsmonostori gazdasági akadémiát 1889-ben, az állatorvosi főiskolát 1895-ben végezte; 450 holdas birtokán gazdálkodik. 1914-ben Álmos nevű lovával a földművelésügyi minisztérium nagydíját, az 1930 évi mezőgazd. kiállításon aranyoklevelet, 1933-ban Pajtás nevű hidegvérű ménjével elismerő oklevelet nyert. "Martfűi vaj és sajt" néven forgalomba hozott termékei híresek. Várm. thb. tag, közs. vir. képviselő, a Mezőgazdasági bizottság elnöke, a Gazdasági egy. választm. tagja. - Felesége: Erőss Olga, fia: Pál (dr. közgazdász).

Forrás:

Dr.

Tartalomátvétel