Martfű

Timár Imre

urad. intéző * 1892. Endrőd. A békéscsabai gazd. iskolát végezte. Pusztakengyelen 16 évig volt irnok, majd gazdaság-vezető, 1926 óta Gottesch Béla martfűi gazdaságában intéző.- Felesége: Gálik Erzsébet, leányai: Klári és Sári.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kerekes Ferenc

urad. intéző * 1881. Öcsöd. Földmivesiskolát végzett Jászberényben, gyakornok volt br. Harkányi Andor pusztakengyeli birtokán, 1907-től u. ott intéző, 1927 óta Montag Ákos martfűi uradalmában intéző. - Felesége: ''Serák Emilia'', fiai: István és Ferenc.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kollár János

gyári munkavezető * 1888. Törökszentmiklós. Mezőgazd. szakiskolát végzett. Dolgozott Pusztatenyőn, Pusztapón, Cibakházán, Törökszentmiklóson, a Lábassy-ekegyárban, 1919 óta a Martfűi téglagyár rt.-nál munkavezető. - A 3. h. gy. e. kötelékében a világháborúban 4-szer sebesült, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Csurgó Erzsébet, gyermekei: János, Ilona, Róza és Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács Károly (1877-?)

főgépész * 1877. Felsőireg. A géplakatos ipart tanulta, 1893-ban szabadult fel, segéd volt Bpesten. 1900-tól gr. Széchenyi upori uradalmában, 1906-tól Nemeskéri Kiss Pál gödi gazdaságában, 1912-től a tiszadobi bérgazdaságban, 1919-től Koburg hg pusztavacsi uradalmában, 1923-tól a dadai uradalomban, 1928 óta a Martfűi téglagyár rt.-nál főgépész. - Felesége: Gáspár Emma, gyermekei: Ilonka, Béla, Piroska, Emma, Károly és Mariska.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kozma Gyula

üzemvezető-téglamester * 1887. Szombathely. 8 évig volt gyakornok Szombathelyen, 1910-től Martfűn, 1912-től Vasváron, 1920-tól Tiszaföldváron, majd ismét Martfűn, 1924-től Gyomán, 1929 óta ismét Tiszaföldváron üzemvezető-téglamester. - A 18. h. gy. e.-ben harcolt az orosz fronton, fogságba esett. Az Orsz. munkás rokkant egyesület, a Polgári kör tagja. - Felesége: Csontos Jusztina, gyermekei: Mihály, Gyula és Mariska.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel