Mesterszállás

Kopjafa (Mesterszállás)

Az erdélyi Szabéd és Mesterszállás telepüések baráti kapcsolatának 25. évfordulója alkalmából avattak kopjafát a mesterszállási Faluház udvarán. Prekup János festőművész volt az ünnepség főszervezője, aki a kopjafa felállításának költségeit is finanszírozta. A fafaragás pedig Virág János munkája.

Forrás:

Kovács János: Kopjafa avatás = Falufigyelő (2018.10-12.): 4-5.

Dióssy Tiborné Szaszkó Klára

Dióssy Tiborné Szaszkó Klára Mesterszálláson született- Általános iskolai tanulmányai elvégzése után Mezőtúron érettségizett, majd Szegeden szerzett matematika-fizika- műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon szerzett tanári oklevelet. 
 
Első munkahelye, az öcsödi általános iskola volt. Családjával Kunsznetmártonba költözött és 1974-től a kunszentmártoni szakmunkásképző intézetben tanított két évig. Ezután a Deák Ferenc utcai Általános Iskolához került, ahol nyugdíjazásáig tanított.

Farkas Anikó (1970-2017)

Farkas Anikó a mesterszállási Hagyományőrző Kézimunka Szakkör alapító tagja volt. 2017-ben, 47 éves korában hunyt el.

Forrás:

Molnár Jánosné: Búcsúzunk = Falufigyelő (2017.04-06.): 19.

Karsai Lajos (1930-2014)

Karcai Lajos 1930. december 25-én született Mesterszálláson. A leningrádi Zsdanov Egyetemen tanult (1949-1954). Az egyetem elvégzése után a Külügyminisztérium I. területi Osztályára került. A phenjani követségen attasé, illetve III. titkári posztot töltött be (1956-1960). Korei referens a Központban 1960 és 1961 között, majd beosztott diplomataként a pekingi nagykövetségen dolgozott (1961-1963). 1963-tól egy éven át a IV. Területi Osztályon megbízott osztályávezető-helyettes, majd az MSZMP KB Külügyi Osztály munkatársa lett 1967-ig.

Rónyai Ferenc (1939-2015)

Rónyai Ferenc 1939. február 23-án született Öcsödön. Anyja Kóródi Lídia háztartásbeli, édesapja idősebb Rónyai Ferenc földműves volt.
Az általános iskolát Öcsödön végezte, majd a mezőtúri szakközépiskolában a kőműves mesterséget tanulta ki. 1964-ben tett érettségi vizsgát, majd az Ybl Miklós építőipari főiskolára iratkozott be.
A budapesti 44-es számú építőipari vállalatnál dolgozott 1957 és 1966 között. Négy évig a Fővárosi VI. kerületi ingatlankezelő vállalat művezetője volt.

Tartalomátvétel