Mesterszállás

Farkas Anikó (1970-2017)

Farkas Anikó a mesterszállási Hagyományőrző Kézimunka Szakkör alapító tagja volt. 2017-ben, 47 éves korában hunyt el.

Forrás:

Molnár Jánosné: Búcsúzunk = Falufigyelő (2017.04-06.): 19.

Karsai Lajos (1930-2014)

Karcai Lajos 1930. december 25-én született Mesterszálláson. A leningrádi Zsdanov Egyetemen tanult (1949-1954). Az egyetem elvégzése után a Külügyminisztérium I. területi Osztályára került. A phenjani követségen attasé, illetve III. titkári posztot töltött be (1956-1960). Korei referens a Központban 1960 és 1961 között, majd beosztott diplomataként a pekingi nagykövetségen dolgozott (1961-1963). 1963-tól egy éven át a IV. Területi Osztályon megbízott osztályávezető-helyettes, majd az MSZMP KB Külügyi Osztály munkatársa lett 1967-ig.

Rónyai Ferenc (1939-2015)

Rónyai Ferenc 1939. február 23-án született Öcsödön. Anyja Kóródi Lídia háztartásbeli, édesapja idősebb Rónyai Ferenc földműves volt.
Az általános iskolát Öcsödön végezte, majd a mezőtúri szakközépiskolában a kőműves mesterséget tanulta ki. 1964-ben tett érettségi vizsgát, majd az Ybl Miklós építőipari főiskolára iratkozott be.
A budapesti 44-es számú építőipari vállalatnál dolgozott 1957 és 1966 között. Négy évig a Fővárosi VI. kerületi ingatlankezelő vállalat művezetője volt.

Feszület (Mesterszállás) (1987)

Mesterszállás északi határában 1987-ben emelt feszületet a helyi római katolikus egyházközség. Az úgynevezett K. Kiss Mátyás-féle keresztet 2014-ben felújították a mesterszállási Gazdakör elnöke, Nagy Sándor javaslatára. A korpuszt Virágh László mezőtúri festőművész készítette el.

Forrás:

[K. Kiss Mátyás-féle keresztet] = Falufigyelő (2015. január-március) pp. 18-19.

Soós-kereszt (Mesterszállás)

A település Alsórészén található Soós-kereszt.

Forrás:
Nyári képek = Falufigyelő 24. évf. 7-9. sz. (2013. július-szeptember) p. 19.

Kőkereszt (Mesterszállás)

Az Alsórész déli részén, a szarvasi út mellett található az 1912-ben állított kőkereszt. A feszületet Kovács S Antal (1874-1944) alsórészi gazdálkodó és felesége, Hegedűs Julianna (1878-1938) állíttatta, akiknek tanyája a szarvasi út másik oldalán állt, a kereszt közelében. A feszület felirata szerint házasságunk 13. évében hálából emeltették Isten dicsőségére. A feszület állandó megállóhelye volt a búcsúsoknak, akik megálltak itt, énekeltek és imádkoztak.

1. világháborús emlékmű (Mesterszállás)

A templomkertben áll az 1. világháborús emlékmű, amelyet 1930. október 12-én lepleztek le. Az emlékoszlop Vaszary László budapesti szobrászművész munkája, amelynek tetején félgömbön álló bronz turulmadár látható. A több mint 4 méter magas emlékoszlopon elől szalaggal övezett kard domborműve látható. Az oszlop két oldalán babérkoszorúval díszített keretbe vésték a 85 helyi katona nevét.

Alsórészi iskola (Mesterszállás)

Mesterszálláson az egyháztanács 1937 júniusában alakította meg a Szent év Bizottságot. A Budapesten megrendezett Eucharisztikus kongresszusra Mesterszállásról közel 90 hívő utazott fel. Az alsórészi iskolakápolnát 1937. augusztus 20-án szentelték fel Szent István király tiszteletére. Az 1970-es években azonban annyira leromlott az épület állaga, hogy lebontották.

Almásy Sándor (1874-1958)

törökszentmiklósi és zsadányi , gróf Almásy Sándor 1874. november 10-én született Jászberényben. A budapesti Pázmány Tudományegyetemen végzett jogot. Pest-Pilis-Solt vármegyénél közigazgatási gyakornoksága után 1898-tól Pest megyében tb. szolgabíró, majd Kiskőrösre osztották be szolgabírónak. 1904-től tb. főszolgabíró, 1906-tól pomázi főszolgabíró.

Szűcs (M.) Imre

földbirtokos * 1870. Mezőtúr. Régi gazdálkodó család sarja. 1895-ben kezdett önállóan gazdálkodni 35 holdas birtokán, jelenleg 174 holdja van. Várm. és városi thb. tag, a Polgári olvasókör elnöke, a Mezőtúr-mesterszállási ármentesítő és belvízszabályozó társulat alelnöke. - Gyermekei: Jolán (Pályi Istvánné), Imre (okl. gazdász), Irén (dr. Szilágyi Ferencné), Róza (Tóth Józsefné) és Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel