Mesterszállás

Szűcs (M.) Imre

földbirtokos * 1870. Mezőtúr. Régi gazdálkodó család sarja. 1895-ben kezdett önállóan gazdálkodni 35 holdas birtokán, jelenleg 174 holdja van. Várm. és városi thb. tag, a Polgári olvasókör elnöke, a Mezőtúr-mesterszállási ármentesítő és belvízszabályozó társulat alelnöke. - Gyermekei: Jolán (Pályi Istvánné), Imre (okl. gazdász), Irén (dr. Szilágyi Ferencné), Róza (Tóth Józsefné) és Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bogár Mihály

földbirtokos * 1867. Mezőtúr. Régi nemesi földbirtokos család sarja. 1891-ben kezdett önállóan gazdálkodni 14 hold földön, jelenleg 45 holdja van. A Földmív. szöv. tb. alelnöke, a Pusztabánrévi legeltető birtokosság elnöke, a Ref. egyh. presbitere, a Falu szöv. vál., a helyi fiók ig. tagja, a Mezőtúr-mesterszállási ármentesítő társulat vál., a Hangya szöv. s a Keresk. rt. ig. tagja, az áll. el. isk. gondnokság tagja, az Alsórészi tehéntartó társulat és a Tanyai kaszinó alelnöke. - Felesége: Szécsy Zsófia.

Forrás:

Dr.

Tálas István (?-1916)

közs. főjegyző özvegye Eckert Frida. Férje * Tiszainoka. Működött Tiszasason, Tiszakürtön, Vezsenyben, Mesterszálláson és mint főjegyző Tiszasülyön. 1916-ban Tiszasülyön vadászfegyverrel orvul lelőtték. Az özvegy saját termelésű borait árusítja kicsinyben és nagyban. - Gyermekei: Katalin és Frida.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vaja Kálmán

ny. közs. főjegyző * 1876. Kisjenő. Oklevelét Aradon szerezte. Zsigmondházán gyakornok, majd járási írnok Szentleányfalván jző, Teregován és Kassán körjegyző volt. 1920-ban Kunszentmártonba menekült, 1921-től Tiszakürtön h. főjegyző, majd Mesterszálláson főjegyző volt. Nevéhez füződik 100.000 fa elültetése, 2 artézi kút fúrása, kőút és népház építése. 1933-ban ment nyúgdíjba. - Felesége: Suszter Irma, fia: Jenő (áll. ptári főnök).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Papp Antal (1897-?)

vegyeskereskedő * 1897. Öcsöd. Mesterszálláson szabadult fel, Mindszenten volt segéd, 1929 óta önálló, 1930-ban trafikengedélyt kapott. - A 301. [?] gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Kósa Klára, 2 fia: Antal és Gyula.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel