Mesterszállás

Horpácsi János

földbirtokos * 1880. Mesterszállás. Régi nemesi család sarja. 18 holdon kezdett 1903-ban gazdálkodni, ma 26 hold földje van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és szerb fronton, megsebesült. - A Kath. kör, a PLE, a Mezőgazdasági bizottság, a Vadásztársaság, a Gazdaszövetség, a NEP helyi szervezetének elnöke. - Felesége: K. Kiss Anna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Hürkecz Márton

gazdálkodó * 1889. Mesterszállás. 1911-ben kezdett önállóan gazdálkodni 20 holdon, ma 60 holdja van. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. -- A Kath. kör tagja. - Felesége: Kiss Anna, fiai: Márton és György.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Junák Medárd

kath. kántortanító * 1910. Miskolc. Oklevelét 1931-ben Egerben szerezte. 1931-től Jánoshidán tanított, 1932 óta Mesterszálláson kántortanító. A Kath. kör tagja, az Ifjúsági egyesület, a Szívgárda csoportvezetője, a Magyar ifjak rk. csoportjának elnöke, az egri 760 sz. cserkészcsapat s. tisztje, a jászapáti "Jössze" sportegylet tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kisutzky Ilona

postamester * Makó. Szakvizsgát 1922-ben tett. Battonyán kisegítő volt, 1922-től postakiadó, 1931 óta Mesterszálláson postamester. Édesatyja a világháborúban hősi halált halt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács S. Antal (1892-?)

cipészmester * 1892. Kunszentmárton. 1909-ben szabadult fel, Bpesten volt segéd, 1920 óta önálló Kunszentmártonban, 1934 óta van Mesterszálláson. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba esett. - Az Iparoskör és Ifjúsági egylet örökös tagja, a Kath. kör, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Kovács S. Mária, gyermekei: Rozália, Katalin, Ferenc és László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel