Mesterszállás

Kovács S. Antal (1874-?)

gazdálkodó * 1874. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1899-ben kezdett önállóan gazdálkodni 16 holdon, ma 75 holdja van. - A 29. népf. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton. - Közs. vir. képviselő, a Szent Imre népház, a Kath. kör tagja. - Felesége: Hegedüs Julianna, gyermekei: József (máv alkalmazott) és Emilia (Kovács Mártonné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács (R.) János

gazdálkodó * 1883. Mesterszállás. 1912-ben kezdett önállóan gazdálkodni 10 holdon, ma 22 holdja van. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. K. cs. k. tulajd. Közs. képviselő, a Szent Imre népház alelnöke, az Egyháztanács tagja, a Legeltető társulat igazg., a Hitelszövetkezet felügyelő bizottsági tagja. - Felesége: Varga Mária, fiai: Imre és János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács (L.) Mihály

gazdálkodó * 1874. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1908-ban kezdett gazdálkodni 10 holdon, ma 34 holdja van. - A 7. tüz. e. kötelékében vett részt a világháborúban. K. cs. k. tulajd. Várm. thb. tag, a Kath. kör, a Szent Imre népház tagja, a Hitelszövetkezet igazg. tagja, a Rk. egyház világi elnöke, a Legeltetési társaság alelnöke, Levente bizottság, a Templomépítő bizottság tagja. - Felesége: Gulyás Etel, gyermekei: József, Elek, Mihály, Juliánna és Etel.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Lakatos Tóth Antal

közs. a. ü. jegyző * 1899. Hódmezővásárhely. Érettségit tett 1917-ben Szegeden. 1919-től Ostoroson gyakornok, 1922-től Szelevényen s. jegyző, 1924 óta Mesterszálláson a. ü. jegyző. A Kath. kör, a PLE, a Szent Imre népház tagja. - Felesége: Eisenkolb Katalin, leánya: Katalin.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Medgyesy Imre

rk. lelkész * 1891. Mezőzombor. 1914-ben szentelték pappá Egerben, segédlelkész volt Hevesbátorban, Sajóvárkonyon, Tiszafüreden, Kőteleken, hitoktató káplán Karcagon, 1926 óta helyi lelkész Mesterszálláson. Várm. thb. tag, a Kath. kör, a Kath. ifjúsági egyesület tiszteletbeli, a Szent Imre népház dísz, a Hitelszövetkezet, az Iskolánkívüli népoktatási bizottság ü. v. elnöke; a 4 tanerős rk. el. iskola igazgatója.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel