Mesterszállás

Molnár István (1863-?)

gazdálkodó * 1863. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. 1887-ben kezdett önállóan gazdálkodni 5 holdon, most 30 holdja van. A község főbírája, a Kath. kör s a Hitelszövetkezet alapító tagja, a Halásztársaság elnöke. - Felesége: Dantesz Julianna, gyermekei: Ferenc (kereskedő), Margit (Szaszkó Istvánné) és Elek (gazdálkodó).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy Géza

rk. el. isk. tanító * 1899. Cibakháza. Oklevelét 1921-ben Kiskunfélegyházán szerezte, 1922 óta tanít Mesterszálláson. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, fogságba esett. - Az Önk. tűzoltó testület parancsnoka, a Szent Imre népház, a Felsőrészi kath. kör tagja. - Felesége: Töröcsik Emilia, gyermekei: Olga, Sára és Tibor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Paul Katalin

kereskedő * Begaszentgyörgy. Szakmáját atyja üzletében tanulta, 1890-ben alapította üzletét s vendéglőjét, 1932 óta szikvízgyára is van. Az üzemet nevelt fia, Stetner József vezeti. Nevéhez fűződik a templomkereszt megjavítása, a temetői vasrács létesítése, 4 drb templomi dísz-zászló, s sok oltári kézimunka.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sárhidi Dezső

rk. el. isk. tanító * 1897. Perbete. Oklevelét 1921-ben Esztergomban szerezte, 1922-től Annavölgybányán tanított, 1925 óta van Mesterszálláson. - A 12. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, 2-szer megsebesült, II. o. ez. vit., háb. emlék, seb. érem (2 sávval), K. cs. k. tulajd. A. Szent Imre népház, az Önk. tűzoltó testület tagja, leventeoktató. - Felesége: Nagy Erzsébet, gyermekei: Judit és Gabriella.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Soós Antal (1878-)

gazdálkodó * 1878. Mesterszállás. Régi kun család sarja. 1902 óta gazdálkodik önállóan 7 1/2 hold birtokán, daráló malma van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, kétszer megsebesült. Az Ipartestület, a Kath. kör, a Szent Imre népház tagja. - Felesége: Gulyás Ilona, leánya: Ilona (L. Kovács Pálné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel