Mezőhék

Páldi János (1923-2001)

Páldi János Rákóczifalván született 1923-ban. Kisparaszti családból származott, az elemi iskola elvégzése után tanítója biztatására Szolnokra került polgári iskolába, majd 1945-ben Jászberényben tanítói oklevelet szerzett. Pályakezdőként öt évig összevont tanyai iskolában Mezőhéken tanított, utána Szolnokon lett nevelőtanár.
 
1948–1952 között magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett a Szegedi Pedagógiai Főiskolán.

Táncsics Mezőgazdasági Termelőszövetkezet emlékműve (Mezőhék)

2016. október 29-én találkozót tartottak az egykori Táncsics Mezőgazdasági Termelőszövetkezet dolgozói Mezőhéken. Ebből az alkalomból került sor a 2002-ig működő MgTSz emlékművének felavatására. Az emlékmű Gyurcsek Ferenc szobrászművész alkotása.

Forrás:

M[észáros] J[ános]: Ismét találkoztak = Új Néplap (2016.11.02.): 2.

 

Kövér-sírkápolna (Mezőhék)

Az örmény származású gyergyószentmiklósi Kövér család 1853 körül lett birtokos Tiszaföldvár környékén. Hékpusztán1866-ban idősebb Kövér János és felesége, Prandau-Hilleprand Amália bárónő egy temetkezési sírkápolnát emeltetett a kastély mellett. Mivel Hékpusztán nem volt templom, az itt élő vallásos hívek részére az egyházi ünnepek megrendezésére a Kövér család kápolnáját használták az 1960-as évekig. Az 1950-es években a kastélyt elbontották. A sírkápolna, bár kifosztották, az épület fennmaradt. 1996-ban került a mezőhéki önkormányzat tuljadonába a kápolna.

Római katolikus templom (Mezőhék)

A millecentenárium évében szentelték fel a Szent Kereszt tiszteletére a település első templomát, amely Vass József építészmérnök tervei alapján épült.

Mezőhék

2. világháborús emléktábla (Mezőhék)

A hékiek több helyről fogadtak be menekültek a világháború alatt. 1944 nyarán már itt is hallható volt a repülőgépek zaja. Októberben szovjet és román katonák tankjai vonultak végig Hék területén. Több ezer fegyveres készült a Tiszán való átkelésre. Hadikórház is müködött a kastély épületében. 1964-ben a helyi általános iskola úttörői avatták fel azt a műkőbe ágyazott emléktáblát, mely a német megszállás végének állít emléket a településen.

Tartalomátvétel