Mezőtúr

Musulin Béla (1907-2007)

1907. június 28-án született Buadpesten Musulin Béla. Szegeden a Piarista Gimnáziumban érettségizett 1925-ben, majd a szegedi egyetemen szerzett matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos diplomát 1930-ban.

Kávási Sándor (1925-2013)

1925-ben született Kávási Sándor Mezőtúron. 1937-ben a Mezőtúri Református Gimnáziumban kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd a Debreceni Református Kollégium Tanítóképző Intézetének hallgatója lett 1941-ben. 1946-ban vette át kántor-tanító oklevelét.

Mezőtúron az Alsórészi Általános Iskolában kezdett tanítani. 1948 nyarától a Mezőtúr Városi Énekkar, a későbbi Petőfi Dalkör  vezetője lett. 

Kun Zsigmond (1893-2000)

Kun Zsigmond 1893-ban született Mezőtúron. A mezőtúri gimnáziumban érettségizett. 17 évesen a Mezőtúri Sportkör titkára volt. Majd Budapestre került.

A postánál dolgozott, majd a Pénzügyi Tisztviselők Országos Egyesületének titkára lett. 1935-ben jelent meg könyve a gazdasági világválságról. Szerkesztője volt a Magyar Fórumnak.

Feleségével, Szabó Erzsébettel évtizedeken gyűjtötték a paraszti kultúra tárgyi emlékeit, amelyből Óbudán nyílt önálló kiállítás és Kun Zsigmond nevét viseli.

Tóth Boldizsárné Boldog Terézia Ibolya (1939-2018)

Tóth Boldizsárné a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium pedagógusa volt 1995-ig. Nyugdíjazása után pedig számos könyv került ki a kezei közül. 1994-ben jelent meg a mezőtúri születésű természetfilm-rendező, Homoki Nagy István életéről készült kötete, a legutolsó munkájban pedig a II. világháború túri vonatkozásait gyűjtötte össze.

2018-ban hunyt el.

Forrás:

Juhász István (1759-1846)

Juhász István 1759-ben született Radványban. Még gyermekként került Szentesre, ahol alapfokú tanulmányait végezte. Majd Debreceni Kollégiumban tanult. Felsőfokú tanulmányait svájci akadémiai úttal bővítette. Hazatérte után egy évvel Mezőtúrra került segédlelkésznek. 1792 és 1809 között Gyulán szolgált lelkészként. Onnan került Öcsödre. 1812-ben a Békés-Bánáti Református Egyházmegye főjegyzője lett, majd 1815-ben esperes.

Tartalomátvétel