Mezőtúr

Horváth Károly (1938-1991)

Dr. Horváth Károly 1938-ban született. Az Eötvös Loránd Tudo mányegyetem bölcsészkarán szerzett diplomát 1963-ban. Fiatal tanárként Mezőtúrra került, ahol a Teleki Blanka Gimnáziumban tanított, majd a DATE Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karán oktatott magyar, orosz és német nyelvet. Eközben doktori disszertációját nyelvészetből védte meg sikerrel.

Nagy János (1924-)

1924. március 10-én született Jászdózsán. A budapesti és a debreceni egyetemen, valamint a szegedi főiskolán is végzett felsőfokú tanulmányokat. Magyar, orosz és német szakos középiskolai tanárként került Szolnokra. A MDP Szolnok Megyei Bizottságában kezdett el dolgozni Mezőtúron és Szolnokon. Később a Szolnok megyei Néplap felelős szerkesztője lett.

Bodoki Fodor Zoltán-emléktábla (Mezőtúr)

Bodoki Fodor Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából állítottak emléktáblát 2013 augusztusában Mezőtúron.

Forrás:

Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület. In: Túri Kalendárium 2016. Mezőtúr, 2016.

Ipartestület emléktáblája (Mezőtúr)

A helyi ipertestület megalakulásának 125. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát Mezőtúron 2010 októberében.

Forrás:

Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület. In: Túri Kalendárium 2016. Mezőtúr, 2016.

Tóth József-emléktábla (Mezőtúr)

A mezőtúri Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 2010 őszén emelt emléktáblát Tóth József (1886-1996) tanító tiszteletére. A mázas kerámiából készült alkotás az egykori Újvárosi Iskola falán kapott helyett, ahol a köztiszteletne örvendő pedagógus tanított.

Forrás:

Tartalomátvétel