Mezőtúr

Salánki István

1950. április 26-án született Mezőtúron. Népművelő-köyvtáros és kulturális menedzser végzettséget szerzett Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden. 1971-ben a mezőtúri városi könytár egyik fiókkönyvtárában kezdett dolgozni. Az általa irányított ifjúsási klub "Aranykoszorús" és "Kiváló" minősítést ért el. 1976-ban MT Elnöki Dicséretet és Szocialista Kulturáért kitüntetést kapott.

Papp Sándor

1923-ban született Mezőtúron. 1951-ben lett a mezőtúri Művelődési Központ és Könyvtár munkatársa. Gépkocsivezetőként és könyvkölcsönzői munkakörben segítette az intézmény munkáját. 1976-ban Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott.

Nagy Sándorné

Hegedűs Annamária Mezőtúron született 1944-ben. 1963. március 16-án kezdett dolgozni a mezőtúri Városi Könyvtárban. Tájékoztató könyvtárosként 1972-ben a Szolnok Megyei Tanács Elnöki Dicséretben részesítette, 1976-ban a Szocialista Kulturáért jutalmazták munkáját, 1981-ben Kiváló Társadalmi Munkáért és 1986-ban Kiváló Munkáért részesült elismerében.

Nagy István (1925)

Nagy István 1925. december 25-én született Mezőtúron. 1956-ban lett a Városi Könyvtár igazgatója. Több mint három évtizeden keresztül irányította az intézményt. Nevéhez fűződik a zenei különgyűjtemény, valamint a letéti kölcsönzőhelyek kialakítása és a klubmozgalom életre hívása. Szerepe volt az országos "Olvasó népért" program helyi népszerűsítésében és 14 éven át volt vezetője a szakmunkástanulók, munkások és cigánytanulók számára szervezett olvasótáborokban.

Horváth Károly (1938-1991)

Dr. Horváth Károly 1938-ban született. Az Eötvös Loránd Tudo mányegyetem bölcsészkarán szerzett diplomát 1963-ban. Fiatal tanárként Mezőtúrra került, ahol a Teleki Blanka Gimnáziumban tanított, majd a DATE Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karán oktatott magyar, orosz és német nyelvet. Eközben doktori disszertációját nyelvészetből védte meg sikerrel.

Tartalomátvétel