Mezőtúr

Szebeni József

ny. cs. tiszt. * 1869. Abádszalók. 1893-ban a 3. h. gy. e.-hez vonult be s u. a. évben a csendőrség III. sz. kerületéhez lépett át. Szolgált Nagylétán, Margitán, Belényesen, Nagyváradon, Biharkeresztesen, Rézbányán, Dumbroványban, Királymezőn, Ólublón, Tamáshidán és Egerben, innen vonult 1920-ban nyugalomba. Több szolg. érd. érem tulajd. 8 évig forg. adó ellenőr volt Mezőtúron és Dévaványán. - Felesége: Papp Julianna, gyermekei: Sándor és Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kiss László (1897-?)

áll. el. isk. ig. tanító * 1897. Mezőtúr. Oklevelét 1916-ban Debrecenben szerezte, gyógyped. tanárképzőt is végzett. 3 évig tanított Kenderesen, 1923 óta Dévaványán működik. - A 32. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. II. o. ez., bronz vit., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Balogh Erzsébet, fiai: László, Ferenc és István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Hegedüs Lajos

cipész m. * 1879. Mezőtúr. 1906-ban szabadult fel, Nagyváradon, Kolozsváron, Szolnokon, Szentesen volt segéd, 1912 óta önálló. - A 68. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton. Az Ipartest. tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Csatáry János

ny. áll. el. isk. tanító, malomtulajdonos. * 1888. Mezőtúr. Oklevelét 1897-ben Nagykőrösön szerezte. 1897-től Mezőtúron tanító, 1899-től Borsodmezőkeresztesen kántortanító, 1902-től Feketetóton, 1908-tól Mezőtúron áll. tanító. 1922-ben vonult nyugalomba s Dévaványán malomtulajdonos lett. - A háború alatt a 29. h. gy. e. tábori tudakozó irodájánál szolgált. - A Hitelszöv. elnöke, több helyi egylet tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bogya Mihály

földbirtokos * 1879. Dévaványa. Középiskoláit Mezőtúron végezte, 86 holdas birtoka bérbe van adva. Közs. közmunkatanácsos, Ref. egyh. presbiter, Gazdakör, Kultúrház tagja. - Felesége: L. Takács Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel