Műemlékek

Meggyes csárda (Tiszafüred)

A Hortobágyi Nemzeti Park területén, a szeghalmi út északi oldalán található a 19. században épült csárdaépület. Korábbi, leégett épület helyén 1770-ben épült, az egykori Só út mentén. A szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú, részben alápincézett ház főhomlokzata két dór oszloppal tagolt, lopott tornácos. A deszkaoromzatos, nyeregtetős épület.

Forrás:

Református templom (Tiszafüred)

A református templom a 18. században épült barokk stílusban, melyet 1883-ban kibővítettek. Az 1986 és 1987-ben végzett felújításkor egy középkori falszakaszt tártak fel a félköríves záródású keskeny ablakokkal együtt. A templom egyhajós, áldongaboltozatos. Két végén 1860-ból származó karzat. A homlokzat előtt hat szintes galériás torony található.

Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház (Tiszafüred)

A tiszafüredi fazekasságnak állít emléket a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház, amely a neves füredi fazekasmester otthona volt. A tájház berendezése részben a Nyúzó család bútoraiból áll. A műhely berendezése rekonstrukció. Nyúzó Gáspár fazekasmester (1839-1910) háza 1870 körül épült. Hagyományos alaprajzú, háromosztató népi lakóház. Középen a pitar, amely eredetileg szabadkéményes tűzhelyű volt, jobbra a szoba és balra pedig a raktár található. A ház fehérre meszelt. Oromfala és a vértelekdeszkából készült.

Gött-kúria (Tiszaföldvár)

A Göttmajorban (régebben Kunhalom) területén álló műemlék kúria. A kései historizáló stílusú, romatikus formaelemeket is tartalmazó kúriát Gött Zoltán  építette 1920 körül. Az államosítás után a Petőfi Termelőszövetkezet irodáit rendezték be a kúriában, a majorban pedig a gazdasági központot alakították ki. Az 1950-es évek elején több cselédházat és istállót lebontottak.

Református templom (Tiszaföldvár)

A református templom késő barokk stílusban épült 1788-ban. Az egyhajós templom homlokzata előtt galériás torony látható. A templom másik végén pedig a nyolcszög alakú szentély, amely három oldalával záródik. A torony felőli bejárat mellett van a szószék és az úrasztala. A hajó két végén három-három ívvel alátámasztott kórus található. A bal oldalon pedig fakarzat húzódik.

Tartalomátvétel