Műemlékek

Evangélikus templom (Tiszaföldvár)

A református többségű Tiszaföldváron a gyorsan erősödő és jelentős számú hívet tömörítő evangélikus gyülekezet a Németalföldről és a mai Szlovákia területéről letelepedett, ágosai hivvallású ősök létesítették. 1807-ben építettek magunknak templomot a Podmaniczky család támogatásával. A torony és harang nélküli egyszerű temploma volt evangélikus iskola helyén állt.

Borbély-kúria (Tiszaderzs)

A Fő úton álló népies barokk kúriát Borbély Sámuel építette fel 1750 és 1756 között. A kúriát a 19. század első felében átalakíthatták. A 2. világháború után államosították az épületet, amely a helyi termelőszövetkezet gondozásába került át. 1952-ben az általános iskola kapott benne helyet, amely az épület átalakítását hozta. 1990-ben az iskola új épületbe költözött. Az önkormányzat egy magánszemély részére értékesítette az egykori kúriát, amely jelenleg lakatlan. A kúriához tartozó park és gyümölcsös kert területét felparcellázták és beépítették.

Református templom (Öcsöd)

A késő barokk református templomot 1784-ben emelték, majd 1859-ben átépítették. Az egyhajós templom ablakai félköríves záródásúak. A tornyot 1804-ben építették, amely 1859-ben leégett. Az utóbb újjáépített homlokzati tornya négyszintes galériás. A főbejáratnál a torony szélességében rizalit. A belső tér négy csehboltszakaszos. A hajó egyenes záródású két végén 3-3 árkádíves karzat található. 1869-ben Izbéki Sándor és felesége, Makai Zsuzsánna adományából készült el a templom orgonája, mely Bakos Károly ceglédi orgonaépítőmester munkája.

Műemlék lakóház (Nagykörű)

1910 körül épült a Szent László téren (korábban Szabadság tér) található fésűs beépítésű népi lakóház. A földszintes, részben alápincézett, síkfödémes, nyeregtetős lakóház oromzattal az utcára néz, kinyúló gerinccel. Az utcai homlokzat vakolattagozatokkal díszített, oromcsúcsán kereszttel, a tetőhöz kapcsolódó lombfűrészdíszítéssel. Udvari homlokzatán utólag hozzáépített téglapilléres tornác. Háromosztatú lakóház két ablakkal az utcára néző helyisége a tisztaszoba volt, melynek fűtése kaminos kemencével a konyhából történt. A harmadik helyiség a kisszoba.

Római katolikus templom (Nagykörű)

1766-ban egy romos régi templom helyett kezdték alapozni, ám csak 1784-ben tudták befejezni a barokk stílusú római katolikus templomot, amelyet Mária Magdolna tiszteletére szenteltek fel. Az egyhajós, két csehboltszakaszos templom.  A délnyugati homlokzat középrizalitjában enyhén előrelépő torony 1825-ben épült. Szentélye félköríves. A szentély keleti oldalán található a sekrestyét 1825-ben emelték, amelybe festett és faragott késő gótikus kapu nyílik. A templomba lépve a bal oldalon karzat. A szentély freskói a 19.

Tartalomátvétel