Nagyiván

Millenniumi emlékmű (Nagyiván)

A Művelődési Ház előtti parkban Millenniumi emlékmű, mely az államalapító Szent István királyt ábrázolja.

 

Nagyiván

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Trásy

Mária Terézia 1753. évi júl. 2-án nemesitette meg Tr. Imrét, nejét Kozáry Borbálát, gyermekeit Jánost, Pált, Katalint, Júliát s az 1753-ban Nógrádban, 1754-ben Hevesben kihirdetett armalis másolata szerint eme czímert adta nekik:
Kékben zöld alapon lépő bárány; sisakdisz: növekvő fekete egyszarvú; takarók: mindkét részen ezüst-kék.
(1754. év 14. sz. 203. jkl. K. K. XLIII. 131.)
Az armalisban megnevezett I. Jánostól és Vona Erzsébettől származtak 1. I. György (sz. 1756.), ettől és Fejes Erzsébettől II. György (sz. 1781.); 2. II. János (sz. 1759.), ettől és Privel Teréztől IV.

Nováky

Nemességüket igazolták:
1706. évben Nógrádmegye bizonyságlevele alapján János detki lakos (1706. év 164. jkl.), az 1724. évi investigatió idején János besenyőteleki, János és Mihály váraszói lakosok, 1732. évben Nógrádmegye bizonyitványa alapján János fia János.
(1732. év 169. sz.)
Nagyiván és Kál helységekben is laktak ilynevűek.
(1824. év 385. jkl. 1844. év 1049. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Nagyfejeő

A nemességet III. Ferdinandtól 1637. évi okt. 22-én Nagyfejeő Mihály, neje Tóth Erzsébet, fiai Péter és Mátyás nyerték.
Kihirdette Hevesmegye 1638. évben.
Az eredeti armalis a megyei levéltárban van s a család czímerét igy irja le:
Kék pajzsban hármas zöld halmon jobbjában liliomot tartó kettős farkú oroszlán; sisakdisz: a pajzsbeli oroszlán; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
(1673. év 3. sz.)
Az emlitett Mátyás fia Mihály fia Pál gyöngyösi lakos nemességét igazolta 1721. évben s az 1724. évi investigatió alkalmával.
(1721. év 306.

Marsovszky

(marsófalvi)
Már a XIV. században feltünt trencsénmegyei család, mely Nyáry jusson lett birtokossá e megyében Verpeléten, Hevesen, Pélyen, Kőteleken, Kürüben, Átányon, Sirokban, Szent Ivánon, Fegyverneken.
Marsovszky Gábor nógrádi esküdt ugyanis nőül vette Rakovszky Magdolnát, R. Menyhért és regőczi Huszár Klára - Huszár Imre és Nyáry Mária leánya - leányát.
(1778. év pp. 2096. sz. 1783. év pp. 2306. sz. 1815. év pp. 3395.

Tartalomátvétel