Nagykörű

Tájház (Nagykörű)

A nyeregtetős, udvari homlokzatán faoszlopos, deszkamellvédes tornácú ház a 19. század végén épült. 

Forrás:

Magyar népi építészet. Budapest, 2016.

Halmos Mihályné

Kisvárdán 1911-ben született. 1932-ben kezdett tanítani, majd 1959-ben lett a nagykörűi Községi Köyvtár munkatársa. 1971-ben könyvtárvezetői munkájáért Miniszteri Dicséretben részesült.

Pethes Ferenc (1905-1979)

Nagykörűben született 1905. augusztus 8-án. 1928-ban végezte el az Országos Színészegyesület színiiskoláját. Miskolcon kezdte pályáját 1929-ben, majd 1931-től 1939-ig Budapesten az Andrássy úti és a Magyar Színház tagja. 1939-40-ben a Royal, 1940-41-ben a Fővárosi Operettszínházban lépett fel, 1941-1944 között az Új Magyar Színház tagja. Mivel 1944-45-ben a Nyugat-Dunántúlon tábori színházakban szerepelt és fellépett a bécsi Donausender rádióban, az Igazolóbizottság 1945-ben öt évre eltiltotta a szerepléstől.

Kúria (Nagykörű)

Nagykörűben található kúria felépítése stílusjegyei alapján a 19. század első felére datálható. Nem tudni azonban, hogy mely birtokos család építette. A kúria első ismert tulajdonosa a Schwarz család volt, amely a 20. század elején földbirtokkal is bírt a faluban. Az épületet később Leichtner Gusztáv csendbiztos vásárolta meg. Majd Lázár főjegyző birtokába került. Tőle vásárolta meg Petrovay György lánya, Petrovay Margit számára.

Tisza-szobor (Nagykörű)

A Millenniumi ünnepségek keretében állították fel a Tisza című szobrot az ófalu piacterén, amely a 2000. évi nagy árvízre emlékeztet.

Forrás:
Jász-Nagykun-Szolnok megyei millenniumi emlékkönyv. Szolnok, 2001.

Angyal-szobor (Nagykörű)

A temetőben található faragott szárnyas angyal szobra.

Nagykörű

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

1. világháborús emlékmű (Nagykörű)

A Nagy Háborúban hősi halált halt fiai emlékére 1929. október 20-án állították fel Székely Károly szobrát. A második világháborúban  megsérült szobrot Wágner Péter javította ki 1948-ban.

Nagykörű

Illés-kő (Nagykörű)

A szájhagyomány útján megőrzött helyi monda szerint 1530. július 19-én török csapat támadt akart bejutni a faluba, amelyet ekkor a megáradt folyó zárt el, és csak gázlókon keresztül lehetett odajutni. A törökök azonban a mocsárba vesztek.  Nagykörű lakosai a csodás megmenekülés emlékére kőből emelt fogadalmi oszlopot, amelyhez a menekülés napjának évfordulóján háladó körmenettel vonultak ki.

Műemlék lakóház (Nagykörű)

1910 körül épült a Szent László téren (korábban Szabadság tér) található fésűs beépítésű népi lakóház. A földszintes, részben alápincézett, síkfödémes, nyeregtetős lakóház oromzattal az utcára néz, kinyúló gerinccel. Az utcai homlokzat vakolattagozatokkal díszített, oromcsúcsán kereszttel, a tetőhöz kapcsolódó lombfűrészdíszítéssel. Udvari homlokzatán utólag hozzáépített téglapilléres tornác. Háromosztatú lakóház két ablakkal az utcára néző helyisége a tisztaszoba volt, melynek fűtése kaminos kemencével a konyhából történt. A harmadik helyiség a kisszoba.

Római katolikus templom (Nagykörű)

1766-ban egy romos régi templom helyett kezdték alapozni, ám csak 1784-ben tudták befejezni a barokk stílusú római katolikus templomot, amelyet Mária Magdolna tiszteletére szenteltek fel. Az egyhajós, két csehboltszakaszos templom.  A délnyugati homlokzat középrizalitjában enyhén előrelépő torony 1825-ben épült. Szentélye félköríves. A szentély keleti oldalán található a sekrestyét 1825-ben emelték, amelybe festett és faragott késő gótikus kapu nyílik. A templomba lépve a bal oldalon karzat. A szentély freskói a 19.

Tartalomátvétel