Nagykörű

Illés-kő (Nagykörű)

A szájhagyomány útján megőrzött helyi monda szerint 1530. július 19-én török csapat támadt akart bejutni a faluba, amelyet ekkor a megáradt folyó zárt el, és csak gázlókon keresztül lehetett odajutni. A törökök azonban a mocsárba vesztek.  Nagykörű lakosai a csodás megmenekülés emlékére kőből emelt fogadalmi oszlopot, amelyhez a menekülés napjának évfordulóján háladó körmenettel vonultak ki.

Műemlék lakóház (Nagykörű)

1910 körül épült a Szent László téren (korábban Szabadság tér) található fésűs beépítésű népi lakóház. A földszintes, részben alápincézett, síkfödémes, nyeregtetős lakóház oromzattal az utcára néz, kinyúló gerinccel. Az utcai homlokzat vakolattagozatokkal díszített, oromcsúcsán kereszttel, a tetőhöz kapcsolódó lombfűrészdíszítéssel. Udvari homlokzatán utólag hozzáépített téglapilléres tornác. Háromosztatú lakóház két ablakkal az utcára néző helyisége a tisztaszoba volt, melynek fűtése kaminos kemencével a konyhából történt. A harmadik helyiség a kisszoba.

Római katolikus templom (Nagykörű)

1766-ban egy romos régi templom helyett kezdték alapozni, ám csak 1784-ben tudták befejezni a barokk stílusú római katolikus templomot, amelyet Mária Magdolna tiszteletére szenteltek fel. Az egyhajós, két csehboltszakaszos templom.  A délnyugati homlokzat középrizalitjában enyhén előrelépő torony 1825-ben épült. Szentélye félköríves. A szentély keleti oldalán található a sekrestyét 1825-ben emelték, amelybe festett és faragott késő gótikus kapu nyílik. A templomba lépve a bal oldalon karzat. A szentély freskói a 19.

Nepomuki Szent János-szobor (Nagykörű)

A késő barokk szobrot a posztamensen található felirat tanúsága szerint 1801-ben állították fel a mai Majzik Viktor utcában. Volutás talapzatra helyezett zömök négyzetes oszlopon áll a szent reverendás alakja, kezében kereszttel, lábainál két térdelve imádkozó angyallal. Az ezredfordulón az elhanyagolt szobor feje letört. 2008 és 2009 között restaurálták a szobrot, melynek újra szentelésén tájékoztató táblát is elhelyeztek a szobor történetéről.

Forrás:
Szolnok megye műemlékei. Szolnok, 1988.

Halászház (Nagykörű)

A Tisza-gátig oldalában (Majzik Viktor utca 5. sz.) álló halászházat a 19. század második felében építették. A népi műemlék utcára néző vége egyablakos, fölötte deszkából készült oromzat. A háromosztatú vályog épület fehérre van meszelve. Nyeregtetős, mely náddal fedett, csapott gerendás födémmel, melynek fiókgerendái a főfalon túl nyúlnak, szélesebb ereszt alakítva így ki.

Forrás:
Szolnok megye műemlékei. Szolnok, 1988.

Tartalomátvétel