Nagykörű

Szőllősi Pálné

özv. közs. szülésznő, * Nagykörün. Oklevelét a debreceni bábaképzőben nyerte 1922-ben, azóta közs. szülésznő. Férje 1915-ben, hősi halált halt. 5 gyermeke meghalt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szathmáry Lajos

áll. el. isk. igazgató, * 1883. Fegyvernek. Oklevelét Szatmárnémetiben szerezte 5 évig r. k. tanító Fegyverneken, majd áll. tanító Nagykörün. 1921 óta igazgató. - 1915-ben bevonult a 68. gy. e.-hez, harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, 1918-ban, mint népfelkelő hdgy szerelt le. Bronz v. é., K. cs. k., seb. érem tulajd. - Felesége: Kádár Erzsébet, gyermekei: Lajos és Lóránt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sipos Béla

kántortanító * 1890 Jászdózsa. A tanítóképzőt 1910-ben Egerben végezte. 2 évig Jászdózsán r. tanító volt, 1912 óta Nagykörüben kántortanító. 1914-ben bevonult a 29. h gy. e.-hez, harcolt az orosz, olasz, szerb és román fronton, a 300 h. gy. e. g. h. főnöke is volt megsebesült; 1918-ban leszerelt. Kitüntetései: Arany é. k., II. o. ez. és bronz vit. érem, seb. érem, hadi emlékérem. K. cs. k. A közs. egyesületek tagja, a Hangya ü. v. igazgatója. - Felesége: Koller Ilona, gyermekei: György és Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene.

Simon József (1892-?)

a Simon Testvérek fatelep cég tagja, * 1892. Nagykörü. Asztalos mesterséget tanult Bpesten. 1914-ben bevonult. Harcolt az orosz, olasz és román fronton; francia fogságba esett s 1920-ban szerelt le. Ezidő óta vezeti fivérével S. Bélával fatelepüket s asztalos üzemüket. Bronz v. é., K. cs. k., seb. é. tulajd. - Felesége: Nagy Valéria, gyermekeik: Irén, József, Gyula és Dezső.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Simon Béla

a Simon Testvérek fatelep-cég tagja, * 1896. Nagykörü. Asztalosmesterséget tanult Bpesten. 1914-ben bevonult, harcolt az orosz, olasz és román fronton, mint tizedes 1918-ban leszerelt. 1920 óta vezeti fivérével S. Józseffel fatelepüket s asztalos üzemüket. K. cs. k. tulajd. - Felesége: Kiss Katalin, gyermekei: Ibolya, Béla és Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel