Nagyrév

Kontsek Károly (1892-1953)

Dvorai es apátfalvi dr Kontsek Károly Pozsonyban született 1892. április 7-én. Szülei Kontsek Károly és Stephan Anna tanítók voltak, akik gondos nevelésen részesítették egyetlen gyermeküket.  Elemi- és középiskoláit Pozsonyban végezte, 1909-ben tett érettségi vizsgát. Majd 1909 - 1913. között a pozsonyi jogakadémia hallgatója volt.  1914-ben Budapesten avatták az államtudományok és jogtudományok doktorává.
Az 1. világháború alatt Budapesten a cs. és kir.

Turcsányi Péter-emléktábla (Nagyrév)

A nagyrévi irodalmi tábor szervezője, Turcsányi Péter (1951-2015) író emlékére állítottak emléktáblát az óvoda-iskola-könyvtár épületének falán 2016 nyarán.

Forrás:

Emléktáblát kapott az író = Új Néplap (2016.08.31.) : 6.

Református templom (Nagyrév)

A nagyrév egyházközség 1609-ben alakult meg. A községben 1659-től folyamatosan működnek református papok a török kiűzéséig. 1697-ben egy tatártámadás következtében a falu elnéptelenedett. A 18. század eljén, a kuruc idők elmúltával, újratelepülést községben indul meg újra az egyházi élet. 1721 után épült imaháza a közösségnek, 1764-től rendelkeztek egyházi haranggal. 1772-ben épült fel az első torony nélküli templom, amelyet vályogból emeltek.

Árvíz emléktábla (Nagyrév)

2000 tavaszán a nagy tiszai árvíz alatt számos nagyrévi ház súlyosan megrongálódott. A nagyrévi lkaosság is részt vett az árvízi védekezésben. A helyi általános iskola épületének (Árpád út 36/A) lábazatán helyezték el azt az emléktáblát, amely a 988 centiméteren tetőző 2000. évi vízállás szintjét jelzi. Az árvíz után az iskola mögött épült meg az új gátszakasz, amely az elkövetkező áradások ellen védi a települést.

Zsidó-halom (Nagyrév)

Nagyrévihatárában található Zsidó-halom (vagy Úr/Or Miklós domjba, korábban Strázsa-halom) egy kurgán, mely egy bronzkori települést rejt. Az egykori tiszai ártér magas partján közel ezer évig lakó bronzkori népcsoportok településének maradványaiból keletkezett a nagy kiterjedésű, több méter magas halom, amelyről az ún. nagyrévi-kultúrát elnevezték. A 19. századi szőlőtelepítések nyomán kerültek először felszínre a leletek, amelynek felfedezése Kubinyi Ferenchez kötődik, aki az akkori birtokos Kubinyi Albert rokona volt.
A Zsidó-halom elnevezés eredete ismeretlen. Először egy 18.

Tartalomátvétel