Nagyrév

Nagy (1669)

Eredetileg zempléni család s Nagy Péter személyében I. Lipót király által 1669. évi nov. 26-án lett megnemesitve.
Utódait az alábbi táblázat mutatja:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/185.htm


Tamás gyermekei és unokái részére Zemplénmegye nemességi bizonyitványt adott, melyet ugyanazon 1782. évben megyénk hatósága is kihirdetett.
(1782. év 230. sz. 295. jkl. 1823. év 375. sz. 623. jkl.)

Forrás:


Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Major

1800. évben Tiszaföldváron és Nagyréven laknak ilynevűek.
(1800. év 477. sz. 657. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Kecskés

Nagyréven élt a XIX. század elején ily nevű család.
Csak tanuvallomásokból ismerjük.
(1829. év 1273. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Kántor (1825)

1825. évi tanuvallomások szerint Péter és István testvérek voltak. Péternek, a ki előbb Jánosiban lakott s utóbb Nagyréven jegyző lett (+ 1776.), két fia volt, András és Péter. András (+ 1805.) fiai voltak János, Péter tiszakürti tanitó, György és István; Péteréi pedig György, János és Mihály öcsödi, majd kécskei lakos. Péter nagyrévi jegyző testvérének, István mezőtúri tiszteletesnek, fiai voltak Benjamin, Dániel és József.
A család nemessége itt kihirdetve nem volt.
(1825. évi 1336. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai.

Harangy

Czímerlevelet 1630. évben nyertek H. Miklós és társai. János fia György fiai Miklós, Farkas, Márton tarnabodi, István jászberényi, Tamás jászmihálytelki lakosok. Az 1724. évi investigatió idején Farkas már császi lakos; fiai Mátyás és József, a fenti Márton fiai Ferencz, István és Miklós. Tamás ez időben már Boczonádon lakott.
(1720. év 122. sz. 93. jkl.)
János besenyőteleki, Mátyás dormándi lakos testvérek 1829. évben nemesi bizonyitványt nyernek.
(1829. év 317. sz. 453. jkl. 1825. év 1183. sz. 1722. jkl.)
Nagyréven is lakott egy reformatus II.

Tartalomátvétel