Nagyrév

Barcza

III. Károlytól 1718. évben Barcza János prédikátor donatót nyer Szentkirályszabadja falura.
Öt fia volt: János debreczeni, István és Péter szentkirályszabadjai, Mihály és Gergely nagyrévi lakosok. György és János nagyrévi lakosok nemessége Veszprémmegye bizonyitványa alapján 1773. évben kihirdettetik.
(1773. év 321. A. sz. 347. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Dávid György

molnármester, szélmalomtulajdonos * 1896. Tiszaug. Régi molnárcsalád sarja. 1920-ban szabadult fel, segéd volt Nagyréven, Szentandráson, Csépán, 1928 óta önálló. A malom örlőképessége óránként 250 kg. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, fogságba esett. - Felesége: Korponay Erzsébet, gyermekei: Margit és György.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gött Zoltán

dr. földbirtokos * 1885. Somogyszil. Tanulmányai befejezése után együtt gazdálkodott atyjával a sorokujfalui 2000 holdas birtokon, 1916 óta önállóan gazdálkodik a kunhalmi és nagyrévi összesen 862 holdas birtokán. Állataival a tiszaföldvári és kunszentmártoni kiállításon oklevelet és tiszteletdíjat, gabonájával a szolnoki kiállításon arany- és ezüst érmet nyert; vaja Kunhalmi I. o. teavaj néven van forgalomban. Várm. thb. vir. tag, községi képviselő, a NEP helyi csoportjának elnöke. - Felesége: kunhalmi Rosa Margit, gyermekei: Zoltán, Magdolna, Alice és Klára.

Forrás:

Dr.

Apró Sándor

ny. cs. th. * 1884. Tápióbicske. 1907-ben lépett a csendőrség kötelékébe Bpesten, 1914-ben vonult nyugalomba. Gazdálkodással és gabonakereskedéssel foglalkozik. Az Olvasókör tagja. - Gyermekei: Etel, Gizella, Margit és Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Asztalos Sándor

nemescsói, vitéz, (azelőtt sz. Asbóth Sándor) el. isk. tanító * 1892. Pozsony. Oklevelét 1912-ben szerezte, a polg. isk. tanárképzőn 2 évet töltött. 1920-ban a kormány a Magyar cserkészszövetség ügyvitelével bizta meg, megalapította a Cserkészek szövetkezetét s annak ü. v. igazgatója volt. Sashalmon a község fejlesztése körül is munkálkodott, 1929 óta a nagyrévi el. isk. tanítója. - A 13. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, SL, I. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. 1928-ban avatták vitézzé. Levente-főoktató, az ev. egyház megszervezője.

Tartalomátvétel