Nagyrév

Erdei Gábor

közs. főbíró, hentes és mészáros m. * 1879. Nagyrév. 1894-ben szabadult fel, 1905 óta önálló, 30 hold földje van. - A 2. hadtáp zalj. kötelékében szolgált a szerb és olasz fronton. - A Ref. egyház presbitere, a Levente egyesület, a Testnev. bizottság, az iskolagondnokság tagja. - Felesége: Győző Lidia, gyermekei: Gyula (atyja 30 hold birtokát vezeti) és Lidia.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gots János

közs. s. jegyző * 1903. Csegöld. A közig. tanfolyamot 1929-ben Nyiregyházán végezte, 1924-től Szamossályiban gyakornok volt, 1929 óta Nagyréven s. jegyző. A Gazd. ism. iskola elnöke, az Olvasókör ü. v. alelnöke, a Tűzoltó testület társparancsnoka.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gyenes József

szélmalom- és cséplőgéptulajdonos * 1895. Csépa. Géplakatos mesterséget tanult, segéd volt Bpesten, 1917-ben gépész vizsgát tett, 1922 óta malomtulajdonos, 1925 óta bércsépléssel is foglalkozik. - A 11. h. gy. e. kötelékében harcolt, az orosz fronton, megsebesült; a bronz vit. érem tulajd. - Felesége: Jordán Mária, leánya: Irén.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Jancsó Bertalan

ág. hitv. evang. lelkész * 1908. Hidasnémeti. A teológiát 1934-ben Sopronban végezte, s az ez évben alakult nagyrévi evang. egyház lelkésze lett. Egyházához tartoznak: Tiszainoka és Tiszakürt; a hívek száma 140, ebből 100 Nagyrévre esik.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Jurenák Dezső

földbirtokos * 1883. Bpest. Gazdasági akadémiát végzett 1905-ben Debrecenben, 1919 óta gazdálkodik önállóan 345 holdas birtokán, 14. családnak ad kenyeret. - A 18. gy. e. kötelekében harcolt az orosz és román fronton, SL tulajd. Közs. képv. test. vir. tag, az evang. egyház felügyelője.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel