Nagyrév

Asztalos Sándor

nemescsói, vitéz, (azelőtt sz. Asbóth Sándor) el. isk. tanító * 1892. Pozsony. Oklevelét 1912-ben szerezte, a polg. isk. tanárképzőn 2 évet töltött. 1920-ban a kormány a Magyar cserkészszövetség ügyvitelével bizta meg, megalapította a Cserkészek szövetkezetét s annak ü. v. igazgatója volt. Sashalmon a község fejlesztése körül is munkálkodott, 1929 óta a nagyrévi el. isk. tanítója. - A 13. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, SL, I. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. 1928-ban avatták vitézzé. Levente-főoktató, az ev. egyház megszervezője.

Erdei Gábor

közs. főbíró, hentes és mészáros m. * 1879. Nagyrév. 1894-ben szabadult fel, 1905 óta önálló, 30 hold földje van. - A 2. hadtáp zalj. kötelékében szolgált a szerb és olasz fronton. - A Ref. egyház presbitere, a Levente egyesület, a Testnev. bizottság, az iskolagondnokság tagja. - Felesége: Győző Lidia, gyermekei: Gyula (atyja 30 hold birtokát vezeti) és Lidia.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gots János

közs. s. jegyző * 1903. Csegöld. A közig. tanfolyamot 1929-ben Nyiregyházán végezte, 1924-től Szamossályiban gyakornok volt, 1929 óta Nagyréven s. jegyző. A Gazd. ism. iskola elnöke, az Olvasókör ü. v. alelnöke, a Tűzoltó testület társparancsnoka.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gyenes József

szélmalom- és cséplőgéptulajdonos * 1895. Csépa. Géplakatos mesterséget tanult, segéd volt Bpesten, 1917-ben gépész vizsgát tett, 1922 óta malomtulajdonos, 1925 óta bércsépléssel is foglalkozik. - A 11. h. gy. e. kötelékében harcolt, az orosz fronton, megsebesült; a bronz vit. érem tulajd. - Felesége: Jordán Mária, leánya: Irén.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Jancsó Bertalan

ág. hitv. evang. lelkész * 1908. Hidasnémeti. A teológiát 1934-ben Sopronban végezte, s az ez évben alakult nagyrévi evang. egyház lelkésze lett. Egyházához tartoznak: Tiszainoka és Tiszakürt; a hívek száma 140, ebből 100 Nagyrévre esik.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel