Nagyrév

Jurenák Dezső

földbirtokos * 1883. Bpest. Gazdasági akadémiát végzett 1905-ben Debrecenben, 1919 óta gazdálkodik önállóan 345 holdas birtokán, 14. családnak ad kenyeret. - A 18. gy. e. kötelekében harcolt az orosz és román fronton, SL tulajd. Közs. képv. test. vir. tag, az evang. egyház felügyelője.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács Imre

közs. pénztáros * 1886. Tószeg. 1906 óta gazdálkodik önállóan 7 hold földjén. - A 6. vártüz. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton. - 1928 óta a község pénztárosa, az áll. el. isk. gondnokság alelnöke, az Olvasókör, a Dalegylet, a PLE pénztárosa, a Gazdasági iskola gondnoka, a Járási mezőgazdasági bizottság tagja, a NEP helyi titkára. - Felesége: Székely Eszter, gyermekei: Julianna, Karolina és Imre.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Lengyel János

m. kir. postamester * 1892. Csatár. A postatiszti tanfolyamot 1912-ben Bpesten végezte. A posta szolgálatába 1911-ben lépett Kisterenyén; szolgált Aradon, Szegeden, Pálmonostoron, 1929 óta a nagyrévi postahivatal vezetője. A Tűzoltó test. parancsnoka, az Olvasókör, a PLE, az Iskolánkívüli népműv. bizottság, a Stefánia szövetség tagja. - Felesége: Németh Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Major Bálint

vendéglős * 1873. Nagyrév. 1896-tól önállóan gazdálkodott, 1910-ben nyitotta vendéglőjét. - A világháború alatt a 29. h. gy. e. kötelékében szolgált. - 24 évig volt közs. húsvizsgáló, 32 évig közs. képviselő, az Olvasókörnek 18 éves kora óta tagja, utóbb ellenőre, alelnöke, elnöke, lelkes műkedvelői előadás rendező volt, az Ártézi kút társ. elnöke, a Tiszai komp társaságnak 10 éven át volt elnöke, nagy érdemei vannak az 1931-ben leleplezett Hősök emlékszobra létesítésében, a Gazdák biztosító szöv. helyi képviselője. Gyermekei: Sándor (vendéglős) és Rózsi (Tóth Pálné).

Forrás:

Dr.

Molnár Gyula

vitéz, közs. főjegyző * 1893. Köröstarcsa. A közig. tanfolyamot 1914-ben Kassán végezte. 1911-től Monostorpályin gyakornok, 1914-től Szárazbereken s. jző, 1918-tól Köröstarcsán h. a. ü. jző, 1919-től Nagyréven a. ü. jző, 1929 óta főjegyző. - A 72. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, olasz, orosz, albán fronton, megsebesült, SL, I. és II. o. ez., bronz vit., seb. érem (1 sávval), K. cs. k. tulajd. 1926-ban avatták vitézzé. Az Olvasókör, a Leventeegy., a PLE, a Tűzoltó testület, a közs. iskolaszék, az áll. el. isk. gondnokság, a Hangya szöv. elnöke.

Tartalomátvétel