Nagyrév

Nagy Dániel

kocsmáros * 1880. Nagyrév. A hentes- és mészárosipart tanulta atyjánál, kinek üzletét 1901-ben vette át. Kocsmáját 1931-ben nyitotta. 1928-ban Adamik Jánossal társasviszonyban szikvízgyárat alapított. - A 26. tüz. e. kötelékében harcolt a szerb és román fronton, vaskereszt, K. cs. k. tulajd. A közs. képv. testület választott tagja, az Olvasókör tagja. - Felesége: Győző Rozália, gyermekei: Sándor és Ilona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Novák János

kocsmáros * 1892. Tiszaföldvár. 1923 óta gazdálkodik 18 holdas birtokán, kocsmáját 1931-ben nyitotta. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, fogságba esett. - Felesége: Major Zsuzsanna, leánya: Rózsi.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Oláh István (1889-?)

ny. cs. törzsőrm. * 1889. Nagyrév. 1911-ben lépett a csendőrség kötelékébe Gödön, 1921-ben, Szentendrén vonult nyugalomba. - A világháború alatt a szerb fronton harcolt. - Felesége: Tóth Rozália, gyermekei: Klára és István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Pály Lajos

vitéz, gazdálkodó * 1877. Nagyrév. Atyja mellett gazdálkodott, 1902 óta 19 holdas birtokát önállóan kezeli. - A 4. népf. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton, megsebesült. I. és II. o. ez., bronz vit., német szolgálati, seb. érem (két sávval), K. cs. k. tulajd. 1922-ben avatták vitézzé. A Legeltetési társ. elnöke, a Ref. egyház gondnoka. - Felesége: Balogh Julianna, gyermekei: Juliska, Lajos és András.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve.

Pánczél Jenő

ref. lelkész * 1890. Gádoros. A teológiát 1913-ban Debrecenben végezte. Hajduhadházon káplán, Debrecenben püspöki káplán és fogalmazó volt. 1915-től s. lelkész Tiszasason, Hódmezővásárhelyen, Átányban, Hejőbábán, 1917-től r. lelkész Hevesen, 1922-től Ófehértón, 1930 óta Nagyréven. Az Orsz. ref. lelkészegyesület tagja; szépirodalommal is foglalkozik, több ízben nyert pályadíjat. - Felesége: zádorfalvi Horkay Izabella, gyermekei: Izabella, Jenő, Miklós és Zoltán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel