Nagyrév

Pap Márton

dr. orvos * 1899. Győrszentmárton. Oklevelét 1924-ben Bpesten szerezte. Működött a bpesti Uj Szent János kórházban, a debreceni gyermekklinikán, a szolnoki bábaképzőben, a gyulai áll. kórházban, Körösladányban, Tiszakürtön; 1931 óta rendel Nagyréven. - A világháború alatt az olasz fronton harcolt, mint hdj. őrm. szerelt le.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sányák József

el. isk. igazgató-kántortanító * 1893. Debrecen. Oklevelét 1915-ben Debrecenben szerezte, Győrteleken volt ref. kántortanító, 1928-tól Nagyréven kántortanító, 1929 óta igazgató-kántortanító. - A 39. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, 3-szor megsebesült, I. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - A Tanítói járáskör alelnöke, a Ref. dalegylet megalapítója és karnagya, az Olvasókör tagja. - Felesége: Bóni Anna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sáray Ferenc

fűszerkereskedő és kocsmáros * 1894. Cibakháza. 1911-ben szabadult fel a bpesti Hungária szállóban, segéd Bpesten, Kaposváron, Miskolcon, Dombóváron, Trencsénteplicen, Balatonfüreden volt, 1924-ben Cibakházán nyitott üzletet, 1934-ben Nagyréven fűszerkereskedést és kocsmát. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, I. és II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Hegyes Rozália, leánya: Rózsi.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Takács Gábor

ny. máv gépgyári lakatos * 1884. Cakóház. 1910-ben lépett a Máv szolgálatába, 1932-ben vonult nyugalomba. A Temetkezési egylet tagja. - Felesége: Major Teréz, leánya: Margit.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Takács Miklós

földbirtokos * 1859. Nagyrév. Régi nagyrévi család sarja. Gazdasági cseléd volt, 1884 óta gazdálkodik önállóan 50 holdas birtokán. 1910 óta a község virilis képviselője.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel